Benedykt XVI do Irakijczyków: Nie traćcie ducha

"Posługą nadziei dla całego narodu irackiego" nazwał papież duszpasterskie działania chaldejskich biskupów. Spotkał się z nimi 12 listopada po ich synodzie specjalnym, zakończonym w Rzymie.

W Iraku Kościół tego obrządku jest największą wspólnotą chrześcijańską. Benedykt XVI przekazał poprzez jej pasterzy słowa zachęty dla wszystkich mieszkańców kraju.

„Wyrażając solidarność – powiedział papież – zapewniam też o mej pamięci w modlitwie. Niech wasz umiłowany kraj mimo obecnej trudnej sytuacji nie traci ducha. Niech zdąża dalej drogą do pojednania i pokoju”.

Ojciec święty nawiązał do tematyki obrad chaldejskiego synodu. Sfinalizował on prace nad rewizją tekstu liturgii tego obrządku. Wymagały one – powiedział papież – wielu lat studiów i nie zawsze łatwych decyzji. Był to jednak okres, w którym Kościół chaldejski mógł pogłębić rozważania nad wielkim darem Eucharystii. Drugim tematem synodu było prawo partykularne tego Kościoła. Benedykt XVI podkreślił znaczenie dyscypliny kanonicznej w pełnieniu pasterskiej misji powierzonej biskupom.

Mówiąc o znaczeniu zakończonego synodu ks. Krzysztof Nitkiewicz, podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich przypomniał., że Synod Biskupów Chaldejskich pracował w tych dniach nad nowym Mszałem, który 11 listopada został ostatecznie zaakceptowany. Pozwoli on na ujednolicenie sposobu sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw w całym Kościele chaldejskim. Trzeba pamiętać, że z racji na masową emigrację, Kościół ten jest bardzo rozproszony i posiada swoje struktury dosłownie na całym świecie. To samo można powiedzieć o prawie partykularnym, chociaż w tym wypadku chodziło jedynie o uściślenie jego ostatecznej wersji.

Podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich zauważył, że niezwykle ważna była obecność w tych dniach w Rzymie i w Watykanie, prezydenta Iraku Talabaniego. Biskupi przyjęli z wielkim zadowoleniem jego zapewnienie, że w demokratycznym Iraku chaldejczycy będą traktowani na równi z innymi wspólnotami religijnymi i etnicznymi, oraz, że rząd odbuduje zburzone podczas wojny kościoły. - Warto dodać, że w najbliższych wyborach parlamentarnych 15 grudnia, siedem głównych partii reprezentujących różne środowiska chrześcijańskie wystawiło wspólną listę kandydatów -powiedział ks. Nitkiewicz.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg