Watykan: Order dla radia

Papież przyjął 10 listopada premiera Albanii, Sali Berishę. Odznaczył też Radio Watykańskie.

Po prywatnej, 15-minutowej rozmowie z Benedyktem XVI szef albańskiego rządu spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu.

Rano Sali Berisha odwiedził siedzibę Radia Watykańskiego, gdzie wręczył papieskiej rozgłośni albański order Matki Teresy. Przyznaje się go osobistościom lub instytucjom za szczególną pomoc udzieloną Albańczykom i ich ojczyźnie, za obronę wartości ludzkich i duchowych, za dialog między religiami i grupami etnicznymi.

- Prezydent Republiki Albanii nadaje Radiu Watykańskiemu order Matki Teresy za wkład w zachowanie nadziei, wartości swobód osobistych, wychowania w duchu zaufanie i demokracji, pokoju i ludzkiej miłości – powiedział podczas uroczystości Sali Berisha. Albański premier podkreślił, że Radio Watykańskie od chwili powstania aż do dziś jest głosem prawdy. Broni praw boskich i ludzkich, praw jednostek i narodów. W latach najtrudniejszych dla Albanii zawsze stawało w obronie narodu albańskiego i praw człowieka. Dziś nadal służy Albanii i jest tam bardzo cenione. Premier Berisha mówił też o znamionującym Albańczyków duchu tolerancji religijnej.

W imieniu Radia Watykańskiego odznaczenie przyjął ojciec Federico Lombardi. W pierwszym oficjalnym wystąpieniu jako dyrektor generalny naszej rozgłośni nawiązał do papieskiej podróży do Albanii przed 12 laty, w której uczestniczył.

- Radio Watykańskie czuje się od dawna bardzo głęboko związane z narodem albańskim. Nasz program albański rozpoczął regularne transmisje prawie 55 lat temu. Towarzyszył zatem trudnym czasom tego narodu. Przeżywaliśmy razem jako Radio Watykańskie niezwykły, niezapomniany dzień wizyty Jana Pawła II w Albanii. Prezydentem był wtedy Sali Berisha. Przyjął nas i udzielił pięknego wywiadu, przeżywając z nami ten niezwykły czas – podkreślił o. Lombardi.

Nowy dyrektor generalny Radia Watykańskiego przypomniał albańskich męczenników, wśród których byli też jezuici – jego zakonni współbracia. Przytoczył słowa papieża, wypowiedziane w Albanii, która miała być pierwszym w dziejach krajem ateistycznym: „Nie należy obawiać się Boga. Bóg pomoże wam żyć w wolności”.

O. Lombardi opowiedział, jak prowadził transmisję z konsekracji biskupich, przez które Jan Paweł II dokonał odbudowy albańskiej hierarchii kościelnej. Na uroczystości była też błogosławiona Matka Teresa. Obecnie papieskie radio towarzyszy nowej albańskiej rzeczywistości, promując ducha pokoju i dialogu. Otrzymane dziś odznaczenie – dodał nasz dyrektor generalny – bardziej niż nagrodą, jest zobowiązaniem.

«« | « | 1 | » | »»

Autopromocja