Watykan: Papieskie odznaczenie dla rabina

Papież Benedykt XVI mianował żydowskiego rabina Davida Rosena rycerzem Orderu św. Grzegorza. Jest to dowód uznania przez głowę Kościoła katolickiego wkładu rabina Rosena na rzecz pojednania między chrześcijanami a Żydami, poinformowała ambasada Izraela w Berlinie.

Według ambasady Rosen jest pierwszym ortodoksyjnym rabinem, który otrzymał godność rycerską w Watykanie. Dotychczas podobny tytuł posiadało jedynie tylko sześciu żydów na świecie. Rosen jest przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Rozmów Międzyreligijnych (IJCIC). Od 1997 r. jest dyrektorem Ligi przeciw Zniesławianiu (ADL - Anti-Diffamation League) w Izraelu i jako osoba piastująca to stanowisko został desygnowany do kontaktów z Watykanem. Rabin Rosen jest ponadto członkiem delegacji Naczelnego Rabinatu Izraela przy Stolicy Apostolskiej.

Order św. Jerzego nie jest jedynym odznaczeniem, jakie w ostatnich dniach otrzymał 54-letni rabin. 3 listopada w Jerozolimie został uhonorowany Nagrodą "Mount-Zion-Award" - Nagrodą Dialogu niemieckojęzycznego opactwa benedyktynów Dormitio.

Laudację z tej okazji wygłosił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Walter Kasper. Watykański "minister ds. ekumenizmu" określił rabina Rosena jako człowieka otwartego, który potrafi walczyć o swoje przekonania. Podkreślił, że poznał Rosena jako partnera dialogu , który jest gotów wykorzystać każdą, nawet najmniejszą szansę dla pokoju. Przy tej okazji kard. Kasper przypomniał wspólne korzenie żydów i chrześcijan w Starym Testamencie.

Opat benedyktyńskiego opactwa Dormitio w Jerozolimie, Benedikt Lindemann, podkreślił, że nagroda honoruje wkład rabina Rosena na rzecz "trialogu", a więc stosunków między chrześcijanami, żydami i muzułmanami.

Podczas uroczystości przyznania nagrody, w wypełnionym po brzegi kościele Matki Bożej z Góry Syjon, Rosen przypomniał wizytę papieża Jana Pawła II w Izraelu w 2000 roku. Podkreślił, że wypowiedziane wówczas przez papieża słowa przeprosin za zło wyrządzone Żydom przez chrześcijan stanowiło ostateczną zmianę we wzajemnych stosunkach. On sam uważa, że jest budowniczym mostów pojednania między religiami, a nawet "do ludzi bez wiary".

David Rosen urodził się w 1951 r. w Newburry w Wlk. Brytanii. Przez pewien czas mieszkał w Republice Południowej Afryki i w Irlandii. Od 1985 r. żyje w Izraelu. Był tam m.in. profesorem w Jerozolimskim Centrum Studiów Bliskowschodnich.

Benedyktyni w Jerozolimie przyznają swoją nagrodę co dwa lata wybitnym osobistościom żyjącym na Bliskim Wschodzie, które działają na rzecz dialogu, porozumienia i zbliżenia między kulturami i religiami.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg