ONZ: Watykan przeciwko niesprawiedliwości

Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ abp Celestino Migliore ostrzegł przed skutkami utrzymującej się niesprawiedliwości.

W wywiadzie dla niemieckiej agencji katolickiej KNA watykański dyplomata podkreślił w Nowym Jorku potrzebę większej sprawiedliwości między narodami, państwami i poszczególnymi regionami świata. W przededniu rozpoczynającej się 14 września w Nowym Jorku konferencji, mającej dokonać bilansu programu Milenijnych Celów Rozwoju ONZ watykański dyplomata zauważył, że globalizacja nie przyniosła - jak dotychczas - zharmonizowania działań na rzecz zwalczania ubóstwa.


Abp Migliore podkreślił, że wśród przywódców światowych wzrosła świadomość znaczenia zwalczania ubóstwa. W dalszym ciągu jednak utrzymują się znaczne różnice w sposobie rozwiązywania tego problemu. Jedni chcą go rozwiązać na drodze większej pomocy na rzecz rozwoju, inni - jak np. USA - podkreślają, że każdy kraj powinien być sam odpowiedzialny za swój rozwój.

Nuncjusz apostolski z zadowoleniem zauważył tendencję do wspierania mniejszych projektów w podstawowych grupach społecznych, a nie tylko projektów wielkiej infrastruktury. Ten kierunek pozwoli lepiej sprostać potrzebom ludności tym bardziej, że małe projekty powierza się ludziom, rzeczywiście znającym dany kraj i jego problemy.

Watykański dyplomata poparł też wysiłki zmierzające do reformy ONZ, która nada większy autorytet rezolucjom tej organizacji międzynarodowej. Podkreślił jednocześnie, że realizacja postanowień ONZ nie może być pozostawiona tylko woli politycznej. Zapewnił, że Watykan popiera starania mające na celu wzmocnienie ONZ i jej instytucji.

Odnosząc się do kwestii, że pomoc w rozwoju nie zawsze dociera do faktycznie najbardziej potrzebujących, abp Migliore poparł "nowe eksperymenty" mające poprawić sytuację. Jego zdaniem, samo tylko piętnowanie korupcji i złego zarządzania krajem na nic się nie zda. Z uznaniem wypowiedział się na temat projektów, takich jak np. mechanizm zwany "Peer-Review" w Afryce. Polega on na tym, że poszczególne kraje afrykańskie informują się wzajemnie w sprawie celów na rzecz rozwoju i ich realizacji.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama