Gdańsk: Solidarność Janowi Pawłowi II

"Dziękujemy Bogu za możność obcowania przez tyle lat z Karolem Wojtyłą, wyjątkowym człowiekiem i kapłanem, z Janem Pawłem II, jednoczącym ludzi na całym świecie, z Ojcem Świętym, świętym naprawdę" - napisali uczestnicy XVIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w laudacji.

Na zakończenie dokumentu związkowcy zobowiązują się wypełnić postawione przed nimi przez Jana Pawła II zobowiązania. Związkowcy wyliczają w laudacji dużo więcej zasług zmarłego Papieża, a zwłaszcza natchnienie do pokojowej rewolucji.

"Dziękujemy Janowi Pawłowi II za Jego pielgrzymki do Polski i prorocze wezwanie: «Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi», które natchnęło miliony Polaków odwagą do upomnienia się o swoje prawa, upomnienia bez gwałtu i przemocy" - czytamy w laudacji.

Dziękują również za modlitwę i za wspieranie NSZZ "Solidarność", za nauczanie o prawdzie i miłości, wlewanie w ludzkie serca nadziei, za pielgrzymowanie po świecie i Polsce, za Dni Młodzieży.

W laudacji związkowcy przywołują słowa, które powiedział do nich Ojciec Święty 11 listopada 2003 roku: "«Solidarność» winna wrócić do swoich korzeni, do ideałów, jakie przyświecały jej jako związkowi zawodowemu. Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć «Solidarności»". I przyrzekają: "Uroczyście zobowiązujemy się te zadania pozostawione przez Ojca Świętego wypełnić".

Postać Jana Pawła II, cytaty z jego homilii i przemówień wielokrotnie powracały w wystąpieniach uczestników XVIII Zjazdu. Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ "Solidarność", podkreślał, że "odrzucająca przemoc rewolucja solidarności" inspirowana była nauczaniem Jana Pawła II.

- Spełniły się marzenia o wolności. Stało się to za naszego życia, chociaż wcześniej nie wierzyliśmy, że to możliwe - mówił Śniadek. Podkreślił "ogromną rolę Ojca Świętego Jana Pawła II w takim przebiegu zdarzeń". W kwietniu tego roku cały świat pogrążył się w wielkiej żałobie po śmierci Papieża Polaka. Ujawniła się wtedy wśród ludzi wielka tęsknota za dobrem, miłością i innymi wartościami, które uosabiał Ojciec Święty.

Publlikujemy całą treść laudacji:

Składamy hołd pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II w Roku Solidarności Międzyludzkiej ogłoszonej przez NSZZ "Solidarność" w 25. rocznicę powstania Związku.

Dziękujemy Janowi Pawłowi II za Jego pielgrzymki do Polski i prorocze wezwanie: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi", które natchnęło miliony Polaków odwagą do upomnienia się o swoje prawa, upomnienia bez gwałtu i przemocy.

Dziękujemy Janowi Pawłowi II za modlitwę i za wspieranie NSZZ "Solidarność", organizacji, która złączyła Polaków "w solidarnej odpowiedzialności za godność i owocność pracy, w wielkim zrywie do podniesienia moralności społeczeństwa, która skierowana była wyłącznie ku wspólnemu dobru" - jak mówił do delegacji NSZZ "Solidarność" w Rzymie 15 stycznia 1981 r.

Dziękujemy Janowi Pawłowi II za nauczanie o prawdzie i miłości, które tak bardzo przyczyniło się do rozpadu komunistycznego imperium zła.

Dziękujemy Janowi Pawłowi II za Jego pielgrzymowanie po świecie w imię Jezusa Chrystusa, za nadzieję, którą wlał w miliony serc ludzi różnych narodów, języków i ras, krajów i kontynentów, za Jego "Dni Młodzieży", za Jego wezwanie "Nie lękacie się!".

Dziękujemy Bogu za możność obcowania przez lata z Karolem Wojtyłą - wyjątkowym człowiekiem i kapłanem, z Janem Pawłem II - jednoczącym ludzi na całym świecie, z Ojcem Świętym - świętym naprawdę.

"«Solidarność» winna wrócić do swoich korzeni, do ideałów, jakie przyświecały jej jako związkowi zawodowemu. Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć «Solidarności»".

Uroczyście zobowiązujemy się te zadania postawione przez Ojca Świętego wypełnić.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama