Franciszek: bądźmy "solą ziemi" i "światłem świata"!

Poprzez słowa i dobre uczynki bądźmy "solą ziemi" i "światłem świata"! - zachęcił Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.

Papież przypomniał, że misją chrześcijan w społeczeństwie jest nadawanie „smaku” życiu poprzez wiarę i miłość, które dał nam Chrystus, a jednocześnie - oddalanie zanieczyszczających bakcyli egoizmu, zazdrości, oszczerstwa i tak dalej. "Te bakcyle niszczą tkankę naszych wspólnot, które przeciwnie powinny jaśnieć jako miejsca gościnności, solidarności i pojednania" - stwierdził Ojciec Święty.

Franciszek nawiązał do fragmentu dzisiejszej Ewangelii św. Mateusza, tzw. Kazania na Górze i słów Jezusa opisujących misję Jego uczniów w świecie za pomocą obrazu soli i światła. Zacytował słowa Jezusa: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. "Słowa te podkreślają, że można nas rozpoznać jako prawdziwych uczniów Tego, który jest światłością świata, poprzez nasze dzieła. Rzeczywiście, to przede wszystkim nasze zachowanie - na dobre i na złe - pozostawia ślad w innych osobach" - wyjaśnił Franciszek. Przypomniał, że jesteśmy powołani, aby to światło jaśniało w świecie i dawać je innym poprzez dobre uczynki. "Jakże bardzo świat potrzebuje światła Ewangelii, które przemienia, uzdrawia i zapewnia zbawienie tym, którzy je przyjmują!" - stwierdził Ojciec Święty. Franciszek podkreślił, że światło wiary, kiedy dajemy je innym nie gaśnie, ale się umacnia i przestrzegł, że może go zabraknąć, jeśli nie umacniamy go miłością i dziełami miłosierdzia.

Natomiast mówiąc o uczniach Chrystusa jako „soli ziemi” papież przypomniał, że sól jest elementem, który nadając smak, zachowuje żywność od zmiany i zepsucia. "W czasach Jezusa nie było lodówek! - dodał. Podkreślił, że misją chrześcijan w społeczeństwie jest nadawanie „smaku” życiu poprzez wiarę i miłość, które dał nam Chrystus, a jednocześnie, oddalanie zanieczyszczających bakcyli egoizmu, zazdrości, oszczerstwa i tak dalej. "Te bakcyle niszczą tkankę naszych wspólnot, które przeciwnie powinny jaśnieć jako miejsca gościnności, solidarności i pojednania" - stwierdził Franciszek i zachęcił abyśmy byli wolni od niszczącego zwyrodnienia wpływów światowych, sprzecznych z Chrystusem i Ewangelią. "Każdy z nas jest powołany do bycia światłem i solą, we własnym środowisku życia codziennego, trwając w realizowaniu zadania odrodzenia rzeczywistości ludzkiej w duchu Ewangelii i w perspektywie królestwa Bożego" - zaznaczył Franciszek i wezwał na zakończenie: "Niech Nasza Matka pomoże nam, byśmy zawsze pozwalali się oczyszczać i oświecać przez Pana, aby stać się z kolei `solą ziemi` i `światłem świata`”.

Po modlitwie papież nawiązał do obchodzonego dzisiaj we Włoszech Dnia Obrony Życia, którego tematem są słowa: „Kobiety i mężczyźni w obronie życia śladami św. Teresy z Kalkuty”. - Dzisiaj, we Włoszech obchodzony jest Dzień Obrony Życia, którego tematem są słowa: „Kobiety i mężczyźni w obronie życia śladami św. Teresy z Kalkuty”. Jednoczę się z biskupami włoskimi w nadziei na odważną akcję wychowawczą na rzecz życia ludzkiego. Rozwijajmy kulturę życia jako odpowiedź na logikę odrzucenia i zapaści demograficznej. Bądźmy blisko i módlmy się wspólnie w intencji kobiet, które zamierzają przerwać ciążę, jak i w intencji osób u kresu życia; aby nikt nie pozostał sam a miłość obroniła sens życia. Przypominamy słowa Matki Teresy: „Życie jest pięknem, należy je podziwiać; życie jest życiem, trzeba go bronić!” Pozdrawiam Ruch Obrońców Życia, wykładowców uniwersytetów rzymskich i wszystkich tych, którzy współpracują na rzecz kształcenia nowych pokoleń, aby byli zdolni do budowania społeczeństwa gościnnego i godnego dla każdej osoby" - powiedział Franciszek.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama