Modlitwa Franciszka o pokój

Papież Franciszek modlił się o pokój na świecie w kościele katolickim obrządku chaldejskiego pw. św. Szymona w Tbilisi, 30 września 2016.

Panie Jezu,
Wielbimy krzyż Twój,
który uwalnia nas od grzechu - źródła wszelkiego podziału i zła;
głosimy Twoje zmartwychwstanie,
które wybawia człowieka z niewoli upadku i śmierci;
oczekujemy Twego przyjścia w chwale,
które urzeczywistni Twoje królestwo sprawiedliwości, radości i pokoju.

Panie Jezu,
Przez Twoją chwalebną mękę,
Pokonaj zatwardziałość serc uwięzionych w nienawiści i egoizmie;
mocą Twojego zmartwychwstania,
wyrwij z ich stanu ofiary niesprawiedliwości i ucisku;
ze względu na wierność Twego przyjścia,
przyćmij kulturę śmierci i spraw, aby zajaśniał triumf życia.

Panie Jezu,
Zjednocz ze swym krzyżem cierpienia wielu niewinnych ofiar:
dzieci, osób starszych, chrześcijan prześladowanych;
ogarnij światłem Twojej Paschy ludzi głęboko zranionych:
osoby wykorzystywane, pozbawione wolności i godności;
pozwól doświadczyć niezmienności Twego królestwa ludziom żyjącym w niepewności: wygnańcom, uchodźcom, którzy stracili smak życia.

Panie Jezu,
Rozciągnij cień Twego krzyża nad narodami toczącymi ze sobą wojnę:
Niech się nauczą drogi pojednania, dialogu i przebaczenia;
Pozwól zasmakować radości Twego zmartwychwstania narodom wyczerpanym bombardowaniami:
Podnieś ze zniszczeń Irak i Syrię;
zjednocz pod swoim słodkim panowaniem swoje rozproszone dzieci:
wspieraj chrześcijan żyjących w diasporze i daj im jedność wiary i miłości.

Maryjo Panno, Królowo Pokoju,
Która byłaś u stóp krzyża,
Wyjednaj u Twojego Syna odpuszczenie naszych grzechów;
Która nigdy nie zwątpiłaś w zwycięstwo zmartwychwstania,
Wspieraj naszą wiarę i nadzieję;
Która jako Królowa jesteś w chwale,
naucz nas królewskości służby i chwały miłości.

Amen.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama