Papież o codziennej adoracji

Franciszek zachęca wszystkich, by – jeśli to możliwe, codziennie, a przede wszystkim w życiowych trudnościach – nawiedzali Najświętszy Sakrament.

Eucharystia jest „źródłem życia Kościoła i rękojmią przyszłej chwały”. Przypomina o tym Papież, cytując soborowy Dekret o ekumenizmie „Unitatits redintegratio”, 15, w liście do swojego specjalnego wysłannika na włoski Krajowy Kongres Eucharystyczny. Odbędzie się on od 15 do 18 września w Genui. Ojca Świętego będzie na nim reprezentował tamtejszy arcybiskup, kard. Angelo Bagnasco, który jest równocześnie przewodniczącym episkopatu Włoch. Przy tej okazji Franciszek zachęca wszystkich uczestniczących w Kongresie wiernych, by coraz bardziej czcili Eucharystię, «sakrament miłosierdzia, więź miłości, ucztę paschalną» (Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii „Sacrosantum Concilium”, 47).

Mają oni, jak pisze Papież do swojego wysłannika, karmić się tym sakramentem, by „łączyć się po bratersku między sobą i współpracować w budowaniu Kościoła oraz dla dobra świata”. Ponadto Franciszek „zachęca wszystkich, by – jeśli to możliwe, codziennie, a przede wszystkim w życiowych trudnościach – nawiedzali Najświętszy Sakrament nieskończonej miłości Chrystusa i Jego miłosierdzia, przechowywany w naszych kościołach i często opuszczony”. Mają „po synowsku rozmawiać z Nim, słuchać Go w milczeniu i spokojnie Mu się zawierzać” – pisze Ojciec Święty w liście do kard. Bagnasco. Prosi też uczestników Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Genui, by modlili się za niego i za pełnioną przez niego posługę Piotrową.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama