Najwyższym prawem zbawienie dusz

Trwa wprowadzanie w życie reformy prawa kanonicznego mającej na celu uproszczenie procesu w sprawie orzekania nieważności małżeństwa.

Została ona zapoczątkowana dwoma datowanymi 15 sierpnia b.r. dokumentami motu proprio Papieża Franciszka Mitis Iudex Dominus Iesus i Mitis et misericors Iesus, modyfikującymi odnośne kanony obu kodeksów prawa kanonicznego – dla Kościoła łacińskiego i wschodnich. W jej ramach został dziś ogłoszony specjalny papieski reskrypt.

Jak wyjaśnił dziekan Trybunału Roty Rzymskiej, dzieli się on na dwie części. W pierwszej Ojciec Święty ze względu na zrozumiałe opory, jakie napotyka każde nowe prawodawstwo, przypomina, że wspomniane zmiany zostały już promulgowane i wymagają przestrzegania. Prał. Pio Vito Pinto przypomniał tu, że podobnie uczynił Jan Paweł II w związku z promulgowaniem w 1983 r. Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tak samo i teraz zwraca się uwagę, że najwyższym prawem Kościoła jest zbawienie dusz. Natomiast druga część dzisiejszego reskryptu dotyczy szczegółowych norm dla Trybunału Roty Rzymskiej. Podkreśla się, że konieczne jest zagwarantowanie zarówno obrony prawdy na temat węzła małżeńskiego, jak też prawa osoby ochrzczonej do otrzymania w szybkim czasie i bezpłatnie deklaracji co do ważności jej małżeństwa.

 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg