Pielgrzymka Cyganów u Papieża

Znam z bliska ciężkie warunki, w jakich żyje wielu Cyganów – mówił Ojciec Święty, przyjmując w Watykanie ich światową pielgrzymkę, zorganizowaną przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.

Spotkał się z nimi dokładnie w 50. rocznicę wizyty bł. Pawła VI w obozie Romów w Pomezii pod Rzymem. Franciszek przypomniał liczne problemy, jakich doświadcza ich społeczność: bezrobocie, brak opieki zdrowotnej, wciąganie dzieci i kobiet w handel narkotykami czy organami ludzkimi.  Jednocześnie Papież zachęcił, by nie tracili oni nadziei na lepszą przyszłość i sami ją tworzyli:

„Chciałbym, aby także dla waszego ludu zaczęła się nowa historia, odnowiona historia. Niech się otworzy jej nowa karta! Przyszedł czas, aby wykorzenić uprzedzenia i wzajemną nieufność, które często stoją u podstaw dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii. Nikt nie powinien czuć się odizolowany i nikomu nie wolno deptać godności czy praw innych ludzi. Duch miłosierdzia wzywa nas do walki o wszystkie te wartości. Drodzy przyjaciele, nie dawajcie nigdy okazji środkom masowego przekazu ani opinii publicznej, aby źle o was mówiono. Wy sami jesteście odpowiedzialni za waszą teraźniejszość i waszą przyszłość. Jak wszyscy inni obywatele powinniście przyczyniać się do wspólnego dobra i postępu społeczeństwa, respektując prawo, wypełniając swoje obowiązki, a także integrując się przez emancypację nowych pokoleń”.

Franciszek zwrócił uwagę na obecność wśród pielgrzymów pochodzącego z cygańskiej rodziny bp. Devprasada Ganawy z Indii. Wyraził radość ze wzrastającej liczby powołań kapłańskich i zakonnych spośród młodych Romów. Papież w szczególny sposób podkreślił znaczenie edukacji dla romskich dzieci i młodzieży: 

 „Widzę tutaj wielu młodych i wiele dzieci: oni są przyszłością waszego ludu, a także społeczeństwa, w którym żyją. Dzieci są waszym najcenniejszym skarbem! Oświata jest bez wątpienia podstawą właściwego rozwoju każdego człowieka. Wiadomo, że niski poziom wykształcenia wielu spośród waszej młodzieży jest dziś główną przeszkodą w dostępie do zatrudnienia. Wasze dzieci mają prawo chodzić do szkoły i nie zabraniajcie im tego! Ważne jest, żeby zachęta do dalszej edukacji wychodziła od rodziny, od rodziców, od dziadków. Obowiązkiem dorosłych jest dbanie o to, żeby dzieci uczęszczały do szkoły” – podkreślił Papież. 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg