Lepszy wizerunek Kościoła w USA

Wizyta Ojca Świętego w USA poprawiła wizerunek Kościoła katolickiego w amerykańskim społeczeństwie.

Pozytywną przemianę w postrzeganiu katolicyzmu potwierdza 28 proc. amerykańskiego społeczeństwa. Pod tym względem największy wpływ Franciszek miał wśród liberałów (39 proc.), elektoratu Partii Demokratycznej (35 proc.) oraz tych, którzy określają się jako umiarkowani (31 proc.).

Jeśli chodzi o opinię o samym Franciszku, to trzeba zaznaczyć, że najlepiej był on oceniany na początku tego roku. Pozytywnie postrzegało go wówczas 70 proc. Amerykanów. W następnych miesiącach jego popularność spada do 64 proc. Autorzy badań nie potrafią podać przyczyn tej tendencji. Spośród wydarzeń, które mogły mieć wpływ na opinię publiczną w USA, wymienić jednak można wizytę Franciszka w Ameryce Południowej oraz ogłoszenie ekologicznej encykliki Laudato si’. Niedawna podróż Papieża do USA pozwoliła mu jednak w dużej mierze odzyskać zaufanie Amerykanów. Aktualnie ocenia go pozytywnie 68 proc. badanych.

Nieco inne są natomiast odczucia amerykańskich katolików. W lutym Franciszek był pozytywnie oceniany przez 90 proc. badanych, w czerwcu przez 86 proc., a bezpośrednio po pielgrzymce przez 81 proc. To notowania niższe niż miał Benedykt XVI po swej wizycie w USA w 2008 r., kiedy pozytywnie oceniało go 83 proc. wiernych. Wówczas Papież Senior w kilka dni zjednał sobie przychylność 9 proc. katolików, Franciszek natomiast – wręcz przeciwnie – stracił w oczach swych wyznawców. Jak pokazują badania Pew Research Center, największy wpływ na te wyniki mają katolicy praktykujący, czyli ci, którzy przynajmniej raz w tygodniu uczęszczają do kościoła. W lutym aż 95 proc. z nich oceniało Franciszka pozytywnie, a po wizycie zaledwie 84 proc. Co jednak znamienne, ci, którzy przestali Papieża oceniać pozytywnie, nie oceniają go negatywnie. Odpowiadają jedynie, że nie mają wyrobionej opinii na jego temat, co – bardziej niż o niechęci – może świadczyć o pewnym zakłopotaniu, w jakie wprawia ich Ojciec Święty.

Badania opinii publicznej potwierdzają też popularność, jaką cieszyła się papieska wizyta w USA. Połowa Amerykanów potwierdza, że poświęcała jej wiele uwagi.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg