Papieskie intencje na wrzesień 2015 r.

Jak co miesiąc, we wrześniu 2015 r. modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej.

Pierwsza z nich to: „Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych”. Papież często powraca do problemów związanych z edukacją młodzieży i zapewnieniem jej godnej pracy. Tak mówił 25 listopada 2014 r. podczas swej wizyty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

„Edukacja nie może ograniczać się do dostarczania zbioru wiedzy technicznej, ale musi sprzyjać bardziej złożonemu procesowi rozwoju całego człowieka. Dzisiejsza młodzież chce mieć możliwość odpowiedniej i pełnej formacji, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją, a nie z rozczarowaniem”.

Ojciec Święty podjął ten temat także na spotkaniu z młodzieżą podczas swojej wizyty w Turynie 21 czerwca b.r. Mówił tam o dominującej dziś „kulturze odrzucania”.

„Odrzuca się dzieci, bo się nie rodzą albo zabija się je przed urodzeniem. Odrzuca się osoby starsze, bo daje się im umierać, a nie pomaga się im żyć – to swego rodzaju ukryta eutanazja. I odrzuca się ludzi młodych: pomyślcie, że jest ich tutaj 40 proc. bez pracy! To rzeczywiście odrzucanie. A dlaczego? Bo w światowym systemie ekonomicznym w centrum nie stoi człowiek, tak jak chce Bóg, ale jest tam «bożek pieniądz», i wszystko robi się dla pieniądza. A czy przy tej kulturze odrzucania można ufać życiu? Młody człowiek, który nie może się uczyć ani pracować, wstydzi się tego, że nie jest godny, bo nie ma pracy, nie zarabia na życie. Jak często ci młodzi ludzie popadają w uzależnienia! Jak często popełniają samobójstwo!”.

Ojciec Święty poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. We wrześniu mamy się modlić, „aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą”. Franciszek tak mówił przed dwoma laty, 27 września 2013 r., do uczestników Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, którego tytuł brzmiał właśnie „Katecheta świadkiem wiary”.

„Prowadzi się na spotkanie z Jezusem poprzez słowa i poprzez życie, poprzez świadectwo. Przypomnijcie sobie, co nam powiedział Benedykt XVI: «Kościół nie rozwija się przez prozelityzm. Wzrasta dzięki atrakcyjności». A tym, co przyciąga, jest świadectwo. Być katechetą znaczy dawać świadectwo wierze, być konsekwentnym w swoim życiu. A to nie jest łatwe. Nie jest łatwe! My pomagamy, prowadzimy na spotkanie z Jezusem poprzez słowa i poprzez życie, poprzez świadectwo. Chętnie przypominam to, co św. Franciszek z Asyżu mówił swoim braciom: «Głoście zawsze Ewangelię, a jeśli byłoby to konieczne, także słowami». Słowa przychodzą... ale najpierw świadectwo: aby ludzie widzieli w naszym życiu Ewangelię, mogli czytać Ewangelię”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama