Franciszek o gender

W przesłaniu do biskupów Portoryko Franciszek zauważył, że komplementarność mężczyzny i kobiety, czyli ich wzajemne uzupełnianie się, które stanowi „szczyt Bożego stworzenia, jest obecnie kwestionowane przez tzw. ideologię gender”.

Czyni się to w imię większej wolności i sprawiedliwości w społeczeństwie. Tymczasem, jak podkreśla Ojciec Święty, „różnice między kobietą a mężczyzną nie mają na celu ich przeciwstawienia ani podporządkowania [jednego drugiemu], tylko służą zjednoczeniu i rodzeniu potomstwa, zawsze «na obraz i podobieństwo» Boga. Bez wzajemnego oddania żadne z obojga nie może się do głębi zrozumieć”.

Franciszek przypomina, że „sakrament małżeństwa jest znakiem miłości Boga do ludzkości i oddania Chrystusa swej Oblubienicy Kościołowi”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama