Na forum ONZ o religii i sprawiedliwości

Znaczenie różnych religii i organizacji religijnych dla walki z ubóstwem i dla zrównoważonego rozwoju podkreślił przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ 6 lutego na spotkaniu z okazji Światowego Tygodnia Harmonii Międzyreligijnej. Jest on obchodzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych od 2011 r. w pierwszym tygodniu lutego.

Stolica Apostolska i Kościół katolicki – powiedział w Nowym Jorku abp Bernardito Auza – są świadome, że działalność organizacji religijnych na tym polu może nieraz przeszkadzać interesom pewnych grup. Dotyczy to zwłaszcza walki o sprawiedliwość i o ochronę zasobów naturalnych należących do ludów tubylczych. Watykański dyplomata przypomniał słowa Papieża Franciszka, że dziś mamy więcej męczenników, niż w pierwszych wiekach. Wyjaśnił, że Ojciec Święty miał na myśli nie tylko ludzi zabitych za wiarę, ale także za sprawiedliwość i prawdę. Abp Auza wyraził też zaniepokojenie Stolicy Apostolskiej prawnym i administracyjnym ograniczaniem praktyk religijnych. Ponadto przypomniał, że potępia ona wykorzystywanie religii jako pretekstu, by usprawiedliwić łamanie praw człowieka czy stosowanie przemocy.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama