Zasoby naturalne są dla wszystkich

Przeciwko nieograniczonej konsumpcji i budowaniu na niej gospodarki wypowiedział się przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy oenzetowskich instytucjach ds. środowiska i osiedli ludzkich.

Abp Charles Daniel Balvo wystąpił na forum Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych na temat środowiska, które obradowało w Nairobi w dniach 23-27 czerwca.

Watykański dyplomata przypomniał, że człowiek stanowi część natury. Stąd wynika jego obowiązek dbania o środowisko, w którym żyje. Wyrazem tej troski jest też samoograniczenie w korzystaniu z zasobów powierzonych nam przez Stwórcę, aby starczyło ich także dla następnych pokoleń. Dlatego Stolica Apostolska popiera postulat optymalizacji produkcji i konsumpcji, choć ze swej strony proponuje krok dalej: rezygnację z dominującego modelu nieograniczonej konsumpcji dla przyjemności. Abp Balvo wskazał przy tym na wyzwanie, jakim jest nędza, której wykorzenianiu musi towarzyszyć troska o środowisko naturalne oraz szeroko zakrojona współpraca międzynarodowa. „Zasoby naturalne są dla wszystkich – stwierdził watykański dyplomata. – Niestety obecny światowy system gospodarczy, manipulowany przez władzę pieniądza, nie sprzyja tej integracji wszystkich w służbie dobra wspólnego. Nasze społeczeństwo potrzebuje reformy uwzględniającej wymogi etyki w ekonomii”.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama