Eksperci Episkopatu o klauzuli sumienia i szczepionkach

Próby pozbawienia lekarzy prawa do korzystania z klauzuli sumienia godzą w obowiązujące w Polsce prawo – powiedział bp Józef Wróbel z Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych po posiedzeniu tego gremium.

Na spotkaniu dyskutowano też o moralnym wymiarze stosowania szczepionek przygotowanych na bazie linii komórkowych stworzonych w oparciu o komórki i tkanki płodów abortowanych.

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych stanął po stronie lekarzy którzy w ostatni czasie zostali zaatakowani za odwoływanie się do klauzuli sumienia. Jednym z nich był wybitny ginekolog prof. Bogdan Chazan, który odmówił dokonania aborcji dziecka, u którego stwierdzono ciężkie schorzenia.

"Lekarze mają prawo działać podmiotowo z własną odpowiedzialnością moralną, tym bardziej, że za każdym razem kiedy domaga się od niego rezygnacji z klauzuli sumienia chodzi o działania niemoralne w wymiarze obiektywnym. Takim bowiem jest niszczenie ludzkiego życia czyli abortowanie ludzkich płodów" – bp Wróbel w rozmowie z KAI.

Przypomniał jednocześnie, że nie można mówić w Polsce o prawie do aborcji. - Istnieją tylko przepisy mówiące o niekaralności zabiegów aborcyjnych dokonanych tylko w wyjątkowych sytuacjach – podkreślił ekspert.

Zdaniem bp Wróbla dotykamy tutaj także kwestii szacunku dla ludzkiego życia. – Dziecko które rozwija się w łonie matki jest bytem samoistnym, obdarowanym swoją godnością i osobowością, które podlega ochronie prawa w zakresie szacunku należnemu jego życiu, możliwości rozwoju i urodzenia się – przypomniał bp Wróbel.

W odpowiedzi na pytanie jednej z lekarek Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych zajął się również zagadnieniem stosowania szczepionek przygotowanych na bazie linii komórkowych stworzonych w oparciu o komórki i tkanki płodów abortowanych.

– Stosowanie ich jest dopuszczalne przy założeniu, że nie istnieje bezpośrednie powiązanie między aborcją a ich produkcją, oraz brak jest alternatywnych szczepionek – zaznaczył Bp Wróbel.

Przypomniał jednocześnie, że zgodnie Instrukcją Kongregacji Nauki Wiary, osoby korzystające z takich szczepionek powinny również dać wyraz temu, że nie akceptują moralnie aborcji i gotowe są domagać się w odniesieniu do odpowiednich struktur Służby Zdrowia wytwarzania szczepionek nie budzących zastrzeżeń moralnych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama