Mamy nowego Prymasa

W Gnieźnie odbył się ingres abp. Wojciecha Polaka.

Uroczystość w archikatedrze gnieźnieńskiej poprzedziło kanoniczne objęcie archidiecezji gnieźnieńskiej przez abp. Wojciecha Polaka, które odbyło się przed południem w Rezydencji Arcybiskupów Gnieźnieńskich. W południe z Rezydencji Arcybiskupów Gnieźnieńskich wyruszyła procesja hierarchów, która przeszła do archikatedry gnieźnieńskiej, przy której bramie – sławnych Drzwiach Gnieźnieńskich – nowego pasterza archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej powitali kanonicy Kapituły Prymasowskiej. Jej prepozyt bp Krzysztof Wętkowski podał abp. Polakowi do ucałowania krzyż legacki, który przysługuje arcybiskupom gnieźnieńskim od XIII wieku i odtąd będzie towarzyszył nowemu Prymasowi Polski podczas wszystkich ceremonii liturgicznych.

Od Drzwi Gnieźnieńskich biskupi przeszli nawą główną archikatedry do prezbiterium. Abp Wojciech Polak zatrzymał się na chwilę przy swoich rodzicach, których dłonie ucałował. W dalszej części liturgii uczestników uroczystości witał poprzednik abp. Polaka na stolicy arcybiskupiej i prymasowskiej w Gnieźnie abp Józef Kowalczyk. „Od dzisiaj to Tobie, drogi Prymasie Polski, zostaje powierzona odpowiedzialność za patrymonium prastarego Kościoła gnieźnieńskiego. Modlitwą, postawą i czynem będziesz troszczył się o to, by powierzony Twojej pasterskiej posłudze Lud Boży dochował wierności wartościom wynikającym z Chrztu świętego przyjętego tutaj przez pierwszego władcę państwa polskiego” – mówił abp Kowalczyk.

Następnie nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore odczytał tekst papieskiej bulli nominacyjnej oraz wręczył nowemu Prymasowi pastorał – znak pasterskiej władzy, przekazany przez abp. Józefa Kowalczyka. Po tym akcie abp Wojciech Polak zasiadł na katedrze arcybiskupów gnieźnieńskich, a przedstawiciele duchowieństwa i wiernych świeckich złożyli mu wyrazy oddania i szacunku. Byli wśród nich m.in.: biskup pomocniczy gnieźnieński Krzysztof Wętkowski, kapłani, siostry zakonne, wierni świeccy.

Podczas homilii abp Wojciech Polak nawiązał do niedzielnej uroczystości Zesłania Ducha Świętego i jednocześnie słów św. Jana Pawła II, który nazwał Gniezno „Wieczernikiem polskiego milenium”. „Stąd – mówił Prymas Polski – czerpie siłę Kościół zbudowany na męczeńskiej krwi św. Wojciecha i świadectwie wiary bł. Radzyma, pierwszego arcybiskupa gnieźnieńskiego. Stąd, ku pamięci obecnych i przyszłych pokoleń, brzmią wciąż słowa św. Jana Pawła II, który przypominał, że ilekroć znajdujemy się tutaj, na tym miejscu, musimy widzieć na nowo otwarty wieczernik Zielonych Świąt”, a widząc otwarte drzwi Wieczernika – jak apostołowie – dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie.

„Gdy św. Jan Paweł II przypominał nam, że tutaj, na tym miejscu, musimy widzieć na nowo otwarty Wieczernik Zielonych Świąt, dodał, że ludy słowiańskie i inne zamieszkujące w tej części Europy, zdumiewały się, że apostołowie Jezusa Chrystusa mówią ich językami, że w rodzimej mowie opowiadają wielkie dzieła Boże. To zdumienie może zagościć również dziś w sercach naszych Sióstr i Braci, tak często zniechęconych, rozczarowanych, zawiedzionych, jakby w tym życiu pozostawionych jedynie samym sobie. Nie chodzi oczywiście o same słowa. Chodzi o ich zbawczą moc, o głoszenie z nową mocą, w nowej rzeczywistości i wobec współczesnego człowieka prawdziwie zdumiewających dzieł Boga” – mówił abp Polak.

„Wszystkich więc zapraszam do współpracy – mówił dalej abp Polak – Wszystkich obejmuję serdeczną pamięcią i modlitwą. Pragnę słuchać wszystkich. I pragnę też, by celem naszego wspólnego wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, naszego posługiwania, naszego życia i działania w Kościele gnieźnieńskim, naszej wspólnej drogi, była w każdej i w każdym z nas realizacja tego misyjnego marzenia o dotarciu z Ewangelią Jezusa Chrystusa do wszystkich. Trzeba nam, Siostry i Bracia, to sobie dziś zamarzyć. Trzeba wypowiedzieć w tym dniu takie właśnie marzenie. Trzeba dać się porwać, gdy wieje wiatr z Wieczernika. Albowiem tak właśnie, jak mówił nam w Gnieźnie św. Jan Paweł II, rodzi się Kościół” – podkreślił Prymas Polski.

Abp Wojciech Polak został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim Prymasem Polski 17 maja br. Nowy pasterz Kościoła gnieźnieńskiego obejmuje urząd w 49 roku życia. W chwili obecnej jest najmłodszym Prymasem w Europie. W podobnym wieku na stolicy arcybiskupiej i prymasowskiej w Gnieźnie zasiedli: kard. Józef Glemp (52 lata), kard. Stefan Wyszyński (47 lat) i abp Florian Stablewski (50 lat). Przejmując po znamienitych poprzednikach odpowiedzialność za Kościół gnieźnieński abp Wojciech Polak wpisuje się w wiekowy poczet arcybiskupów gnieźnieńskich i Prymasów Polski, który swoim początkiem sięga roku tysięcznego, kiedy to powstała archidiecezja gnieźnieńska, a na jej pasterza powołano bł. Radzym Gaudenty, brat św. Wojciecha.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama