3/4 polskich zakonników to kapłani

12 tys. 291 Polaków żyje w 62 zakonach męskich podaje Biuletyn Tygodniowy Centrum Informacyjnego Zakonów. Zamieszczono w nim najnowsze dane obrazujące stan liczebny zakonów męskich w Polsce na 31 grudnia 2013 r.

Spośród 12 291 polskich zakonników ponad 3/4 to kapłani, których jest w zakonach 9507. Natomiast bracia zakonni w liczbie 1353 stanowią nieco ponad 1/10. Niemal drugie tyle stanowią w zakonach męskich klerycy, nowicjusze i postulanci, których jest łącznie 1427. W tym 933 – to klerycy, 272 - nowicjusze a 222 – to postulanci, którzy dopiero rozpoczęli formację zakonną.

Nie wszyscy polscy zakonnicy pracują w kraju. Wprawdzie większość, bo 72 proc. posługuje w Polsce (dokładnie 8 tys. 863 zakonników), to niemal 28 proc. (3 tys. 428) pracuje lub kształci się za granicą.

Poza granicami kraju pracuje m.in. ponad połowa (55 proc.) czyli 252 chrystusowców, którzy posługują wśród Polonii, natomiast w Polsce – 204 zakonników tego zgromadzenia. Podobnie werbiści są zgromadzeniem, którego większość członków rodem z Polski pracuje poza granicami kraju - na misjach. Spośród 532 polskich werbistów, 215 pracuje w kraju a 317 zagranicą.

Do najliczniejszych zakonów męskich należą franciszkanie, którzy w 5 polskich prowincjach mają 1323 zakonników w brązowych habitach oraz salezjanie – w 4 prowincjach 1110 zakonników. Ponadto w czołówce. pod względem liczebności, mieszczą się także franciszkanie konwentualni (w czarnych habitach), których jest obecnie 977, pallotyni – z liczbą 669 w dwóch prowincjach oraz kapucyni – 586 również w dwóch prowincjach.

Do najmniej licznych należą na ogół zgromadzenia zakonne pochodzące z zagranicy, które dopiero instalują się w Polsce. Są to m.in. zajmujące się duszpasterstwem młodzieży Zgromadzenie Synów NMP, które na razie ma 2 kapłanów i dom zakonny na terenie diecezji tarnowskiej, bracia gabrieliści, obecni w Częstochowie w liczbie trzech. Ich charyzmatem jest praca z młodzieżą i dorosłymi pozbawionymi dóbr materialnych, lecz otwartymi na sprawy ducha. Na razie pracują jako nauczyciele języków obcych, gdyż ich charyzmatem jest też nauczanie. Po czterech członków mają misjonarze Matki Bożej Pocieszenia i misjonarze z Mariannhill. Ci pierwsi posługują na rzecz nowej ewangelizacji i misji, ci drudzy prowadzą dom misyjny w Czeladzi. Ich duchowość oparta jest na Regule św. Benedykta.

W porównaniu do zeszłego roku liczba polskich zakonników ogółem jest mniejsza o niespełna dwustu. Kapłanów zakonnych jest mniej o 85 ale kleryków jest obecnie więcej o 82.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama