Watykan przeciw przestępczości finansowej

Watykan wciąż rozwija narzędzia prawne zapobiegające nielegalnym operacjom finansowym i wzmacnia operacyjną zdolność swoich instytucji w tej dziedzinie. Tak wynika z najnowszego raportu rocznego opublikowanego przez Urząd Informacji Finansowej. Dotyczy on roku 2013.

W specjalnym komunikacie towarzyszącym raportowi zwraca się uwagę, że dowodem tego jest znaczący wzrost liczby transakcji uznanych za podejrzane – od sześciu w 2012 r. do 202 w roku ubiegłym. Nie jest to oczywiście znak jakiegoś skokowego wzrostu przestępczości finansowej w Watykanie, gdyż jedynie w pięciu przypadkach skierowano zgłoszenie do prokuratury.

Wzrasta też międzynarodowa współpraca watykańskich instytucji kontrolnych. Urząd Informacji Finansowej otrzymał w ubiegłym roku 28 próśb o przekazanie odnośnych notyfikacji podmiotom zagranicznym, czyli o 27 więcej, niż rok wcześniej. Sam urząd z kolei prosił o takie informacje za granicą 53 razy w 2013 r., gdy w roku poprzednim czynił to jedynie trzykrotnie. Nieznacznie spadła natomiast liczba operacji finansowych dokonywanych w gotówce bądź czekiem na okaziciela powyżej 10 tys. euro, czyli transakcji podlegających dodatkowej kontroli. Watykan podpisał też w tym okresie protokoły o porozumieniu z pięcioma krajami o współpracy w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Raport przypomina ponadto trzy ubiegłoroczne papieskie dokumenty wydane w formie motu proprio, a dotyczące instytucjonalizacji i zakresu kompetencji nadzoru finansowego. W ten sposób, dzięki nowemu statutowi, Urząd Informacji Finansowej mógł w pierwszym kwartale b.r. dokonać inspekcji Instytutu Dzieł Religijnych, czyli tzw. banku watykańskiego. Kontrola wykazała znaczące postępy, gdy chodzi o przeciwdziałanie przestępczości finansowej, przy czym urząd sporządził plan działania w celu uzyskania pełnej zgodności z wymogami obowiązującego od października prawa w tej dziedzinie.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama