Lekarzu - podpisz "Deklarację wiary"

O podpisywanie "Deklaracji wiary" zaapelował do lekarzy abp Henryk Hoser. Deklaracja głosi m.in. że ludzkie ciało i życie będące darem Boga, są święte i nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci. W rocznicę urodzin św. Jana Pawła II w parafii Świętej Rodziny na warszawskim Zaciszu odbyło się diecezjalne spotkanie pracowników Służby Zdrowia.

Spotkanie poświęcono postaci dr. Edmunda Wojtyły, brata papieża. - Nie sposób nie docenić wpływu jaki wywarł on na życie Karola Wojtyły i jego późniejsze wiązki ze światem medycznym - powiedziała dr Grażyna Rybak przybliżając sylwetkę lekarza.

Zdaniem prelegentki przykład troski i zaangażowania dr Edmunda Wojtyły np. o chorą na szkarlatynę, co przypłacił własnym życiem pokazuje co znaczy miłować człowieka do końca. "O taką zresztą miłość Jan Paweł II apelował do lekarzy wielokrotnie podkreślając, że ich praca wykracza daleko poza granice zwykłego zawodu" - przypomniała dr Rybak.

Zwróciła uwagę, że wychodzenie poza granice swojego zawodu polega przede wszystkim na uruchomieniu w sobie wyobraźni miłosierdzia. Do tego potrzebna jest jednak bliska relacja z Chrystusem. "Jedynie ten, kto zdaje sobie sprawę co znaczą słowa św. Pawła 'Miłość Chrystusa przynagla nas' jest w stanie zrozumieć coś z tych niezrozumiałych po ludzku cudów miłości, które dokonały się i wciąż dokonują. Miłość bowiem, jak uczył nas Jan Paweł II, wyjaśnia wszystko" – powiedziała prelegentka.

Odwołując się do bliskich związków papieża Wojtyły ze światem służby zdrowia abp Hoser zwrócił uwagę na postać dr Wandy Półtawskiej i jej wkład w papieskie nauczanie. "Jest ona współautorką wielu inicjatyw i dzieł Jana Pawła II w tym między innymi gdy pomagał papieżowi Pawłowi VI w redakcji encykliki 'Humanae Vitae', gdy zakładał w Polsce duszpasterstwo rodzin, w czasie gdy tworzył w Krakowie Instytut Nauk nad Rodziną" - zauważył bp warszawsko-praski.

Zaapelował on także do świata medycznego o wzięcie udziału w prowadzonej przez dr Półtawską akcji podpisywania 'Deklaracja wiary". - To jest testament Jana Pawła II, który takiej deklaracji zwłaszcza od świata do lekarskiego oczekiwał - podkreślił abp Hoser.

"Deklaracja wiary" jest wotum wdzięczności za kanonizację Jana Pawła II. Podpisując ją lekarze i studenci medycyny zobowiązują się do wierności Bogu i chrześcijańskiemu sumieniu.

Tekst Deklaracji, wyryty na kamiennych tablicach, zostanie złoży na Jasnej Górze 25 maja w czasie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama