Rabin i muzułmanin w orszaku papieskim

Czterech kardynałów z Kurii Rzymskiej, a także rabin i przedstawiciel muzułmanów znajdą się w oficjalnym orszaku papieża Franciszka podczas wizyty w Ziemi Świętej.

Papieżowi będzie towarzyszył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin oraz szefowie trzech dykasterii, które w sposób szczególny zajmują się tym regionem. Mówił o tym na konferencji prasowej w Watykanie dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, ks. Federico Lombardi SI.

Będą to kardynałowie: Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, Jean-Louis Tauran, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, a jednocześnie przewodniczący Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem.

Rabin Abraham Skórka i Omar Abboud to pierwsi niechrześcijanie towarzyszący oficjalnie papieżowi w podróży zagranicznej, podkreślił ks. Lombardi. Przypomniał, że papież zna ich obu od wielu lat, gdy jako arcybiskup Buenos Aires prowadził z nimi przyjacielski dialog.

Jednocześnie jest to konkretny rodzaj dialogu międzyreligijnego, powiedział ks. Lombardi. Zwrócił przy tym uwagę, że w odróżnieniu od poprzednich podróży zagranicznych papieży, tym razem w Jerozolimie nie będzie osobnego spotkania z przedstawicielami trzech religii.

Rabin Skórka dołączy do papieskiego orszaku dopiero w Betlejem, w drugim dniu podróży papieża, w niedzielę 25 maja, gdyż zgodnie z przepisami judaizmu nie może podróżować w szabat.

Ks. Lombardi przedstawił też szczegóły dotyczące transportu w czasie papieskiej wizyty w Ziemi Świętej. Również i tam Franciszek chce używać otwartego papamobilu, jednak tylko dwa razy. Na stadionie w Ammanie papież przejedzie między szpalerami ludzi przed Mszą św. i po niej.

Po raz drugi papamobil zostanie użyty w Betlejem. Tam papież przejedzie nim z siedziby władz regionalnych i oficjalnej siedziby prezydenta Abbasa do bazyliki Narodzenia, przed którą będzie odprawiał Mszę św. Poza tym podczas wizyty w Ziemi Świętej papież będzie korzystał z normalnego, zamkniętego i nieopancerzonego auta osobowego.

W dniach 24-26 maja papież Franciszek odwiedzi kraje, których większość stanowią niechrześcijanie, podkreślił ks. Lombardi. Dlatego, inaczej niż w Europie południowej, czy Ameryce Łacińskiej, nie należy się spodziewać, że na jego powitanie wylegną na ulice tłumy ludzi.

Jako „wydarzenie historyczne” ks. Lombardi określił ekumeniczne spotkanie modlitewne papieża Franciszka ze zwierzchnikami innych Kościołów chrześcijańskich w bazylice Grobu Pańskiego 25 maja. Zwrócił uwagę, że dotychczas nie miała miejsca taka publiczna, wspólna modlitwa różnych Kościołów chrześcijańskich w tym centralnym miejscu wiary chrześcijańskiej.

Obok ekumenicznego patriarchy Bartłomieja I w uroczystości weźmie także udział greckoprawosławny patriarcha Jerozolimy Teofil oraz ormiański patriarcha Nourhan Manougian. Zaproszeni są też przedstawiciele innych Kościołów.

Normalnie wyznawcy różnych wyznań chrześcijańskich mogą modlić się w różnych miejscach bazyliki Grobu Pańskiego według dokładnie wyznaczonego planu. Podczas spotkania w 1964 r. w Jerozolimie również Paweł VI i patriarcha Atenagoras nie modlili się wspólnie, przypomniał ks. Lombardi i dodał, że 50. rocznica tamtego spotkania jest głównym powodem obecnej pielgrzymki papieża Franciszka.

Stąd też pielgrzymka ta będzie znacznie krótsza niż pielgrzymki poprzednich papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI, którzy na wizytę w Ziemi Świętej mieli dwukrotnie więcej czasu. Franciszek nie odwiedzi m.in. Galilei, gdzie żyje większość wspólnoty chrześcijańskiej tego regionu.

W czasie swojej krótkiej wizyty Franciszek czterokrotnie spotka się z patriarchą Bartłomiejem. Bezpośredni po przybyciu papieża do Jerozolimy przewidziane jest spotkanie prywatne w przedstawicielstwie Stolicy Apostolskiej na Górze Oliwnej. Podczas tego spotkania zwierzchnicy obu Kościołów podpiszą wspólną deklarację. Następnie planowana jest modlitwa ekumeniczna w bazylice Grobu Pańskiego, a po niej patriarcha Bartłomiej będzie gościem na wspólnej kolacji w Łacińskim Patriarchacie Jerozolimy. Następnego dnia papież złoży rewizytę patriarsze w kościele prawosławnym na Górze Oliwnej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama