Krzyż Pański z młodzieżą

Wedle praw współczesnego marketingu powinien zaoferować młodym gadżet związany z nieustanną zabawą i rozrywką. Zaryzykował. Dał krzyż… Młodzi idą za nim krok w krok. A może to on kroczy za nimi?

W Niedzielę Palmową papież Franciszek przekaże delegacji polskiej młodzieży prosty drewniany, niemal czterometrowy krzyż, nazwany przez Jana Pawła II krzyżem Światowych Dni Młodzieży. Krzyż ruszy w Polskę. Kiedy wpadł w ręce młodych? I dlaczego tak mocno do nich przylgnął?

Młotkiem w drzwi

25 marca 1983 roku, o piątej po południu, Jan Paweł II przybył do kościoła Sancti Stephani Aetiopum w ogrodach Watykanu. Tu czekali na niego kardynałowie, biskupi i kapłani oraz spora grupa młodych z młodzieżowego Centrum San Lorenzo, która przyniosła ze sobą duży, zwykły, niczym niedekorowany drewniany krzyż. Został włączony do uroczystej procesji pokutnej, która ruszyła w stronę gigantycznej bazyliki św. Piotra. Jan Paweł II podszedł do Drzwi Świętych. Uderzył w nie trzy razy ozdobnym młotkiem i wypowiedział słowa: „Otwórzcie drzwi sprawiedliwości”, dokonując tym samym otwarcia Roku Świętego. Wszedł do bazyliki.

Tuż za nim przez Drzwi Święte przeszła młodzież dźwigająca drewniany krzyż. – 25 marca 1983 roku Jan Paweł II o godzinie 17.30 otworzył Drzwi Święte bazyliki sw. Piotra – wspomina bp Henryk Tomasik. – Był to niezwykle symboliczny gest, ukazujący, że otwarte są zdroje łask Roku Świętego. Był to rok dziękczynienia za krzyż Jezusa, za Jego mękę i śmierć. W dniu inauguracji Roku Świętego Jan Paweł II wołał: „Oto otwarta zostaje brama Nadzwyczajnego Jubileuszu – i wchodzimy przez nią do bazyliki św. Piotra. Jest to symbol. Wchodzimy nie tylko do tej najczcigodniejszej rzymskiej bazyliki. Wchodzimy zarazem w najświętszy wymiar Kościoła – w wymiar łaski i zbawienia, jaki czerpie on stale z Tajemnicy Odkupienia”. – Krzyż Roku Świętego stał w bazylice, w pobliżu ołtarza konfesji św. Piotra, przez 394 dni – opowiada bp Tomasik. – W Niedzielę Wielkanocną, 22 kwietnia 1984 roku, Jan Paweł II dokonał zamknięcia Drzwi Świętych. Chwilę później w atrium bazyliki św. Piotra przekazał krzyż Roku Świętego młodzieży. Powiedział wówczas: „Umiłowani młodzi, u kresu Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: krzyż Chrystusa. Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość, i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie”. I w ten sposób krucyfiks, zwany krzyżem Roku Świętego, stał się krzyżem pielgrzymującym, krzyżem młodych.

Zdajcie sprawę z nadziei

Rok 1985 Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Młodzieży. Jan Paweł II zaprosił wówczas młodych do Rzymu. „Umiejcie zdać sprawę z nadziei, która w was jest” – napisał do nich w liście. 2 kwietnia 1998 roku podczas spotkania z młodzieżą na Lateranie Jan Paweł II wprowadził oficjalnie określenie „krzyż Światowych Dni Młodzieży”. Krzyż Światowych Dni Młodzieży na życzenie ojca świętego zaczął pielgrzymkę po całym świecie. Wędrował po Europie, dotarł do Ameryki Południowej i Północnej, Azji, Afryki i Australii, był obecny podczas wszystkich Światowych Dni Młodzieży. W 1995 roku pod tym krzyżem w Manili na Filipinach stanęły ponad cztery miliony młodych. „Czy potrafisz kochać? – pytał wówczas papież. – Jeśli tak, to Kościół i społeczeństwo mogą oczekiwać od ciebie wielkich rzeczy”. Rok 1997. Krzyż stanął pod paryską wieżą Eiffla.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama