Rodzina priorytetem w polityce zwalczania ubóstwa

O problemach likwidacji ubóstwa, intensyfikacji działań w tym zakresie przez wszystkie państwa, międzynarodowej solidarności w działaniach oraz fundamentalnej roli rodziny, mówił abp Francis Chullikatt na forum 10. sesji grupy roboczej oenzetowskiej Konferencji Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals).

Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych przypomniał, że walka z ubóstwem stanowi „największe globalne wyzwanie dzisiejszego świata” i „jest niezbędnym warunkiem trwałego i zrównoważonego rozwoju”.

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej wskazał, że aktywnie uczestniczy ona w negocjacjach na ten temat. Podkreśla, że nie trzeba przy tym szukać nowych inspiracji, ale należy skoncentrować się na fundamencie, jakim jest rodzina. „To rodzina jest miejscem, gdzie kolejne pokolenia ludzkości są przyjmowane, karmione, ubierane i zaopatrywane we wszytko – powiedział watykański przedstawiciel przy ONZ. – Właściwe ustawienie programu rozwoju na następne 15 lat jest potężnym gestem międzypokoleniowej solidarności. To przyszłość, której pragniemy, którą także chcemy dla naszych dzieci i dla dzieci naszych dzieci”.

W tym kontekście hierarcha zwrócił uwagę, że uznając postanowienia konferencji Rio +20, która stawiała człowieka w centrum zrównoważonego rozwoju, nie sposób nie dojrzeć tych, których najbardziej dotykają plagi ubóstwa i głodu. Są to kobiety, dzieci i młodzież. Delegacja watykańska w pełni popiera inicjatywę, by wśród tych priorytetów znalazła się także rodzina. „Wzywamy państwa członkowskie do uznania, że dodanie do programu rozwoju po 2015 r. rodziny jako przekrojowego priorytetu może stanowić znaczący krok naprzód. W tej chwili nie jest ona w tym procesie dostatecznie uwzględniona” – podkreślił abp Chullikatt.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama