Nowy wiceprzewodniczący KEP

Zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski został abp Marek Jędraszewski.

Metropolita łódzki jest profesorem nauk teologicznych, wytrawnym znawcą filozofii, członkiem watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej. Ma 65 lat, a jego dewizą biskupią są słowa „Scire Christum” (Znać Chrystusa), natomiast dewizą życiową - „słuchać innych”.

Abp Jędraszewski zastąpi na tym stanowisku abp. Stanisława Gądeckiego, który ustąpił po dwóch 5-letnich kadencjach, a wczoraj został wybrany nowym przewodniczącym KEP.

Abp Marek Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. Maturę uzyskał w 1967 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W latach 1967-1973, studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na tamtejszym Papieskim Wydziale Teologicznym. W 1973 przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Antoniego Baraniaka. W latach 1973-1975 był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp. (obecnie na terenie diecezji kaliskiej).

W roku 1974 uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu na podstawie pracy „Problematyka osoby w filozofii Gabriela Marcela".

W roku 1975 wyjechał na studia specjalistyczne na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W 1977 roku uzyskał licencjat z filozofii na podstawie pracy „La filosofia del simbolo religioso di Paul Ricoeur" (wyróżniona złotym medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego), a w 1979 obronił pracę doktorską „Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Levinas" (praca nagrodzona złotym medalem Ojca Świętego Jana Pawła II).

Po powrocie do kraju w latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Jednocześnie, w latach 1980-1987 był prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Pełnił także funkcje redaktora, od 1990 redaktora naczelnego „Przewodnika Katolickiego".

W roku 1991 habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie rozprawy „ Jean-Paul Sartre i Emmanuel Levinas - w poszukiwaniu nowego humanizmu. Studium analityczno-porównawcze" (rozprawa opublikowana pod tytułem „W poszukiwaniu nowego humanizmu. J.-P. Sartre - E. Levinas", Kraków 1994). W roku 1996 otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.

W roku 1996 został wikariuszem biskupim ds. nauki i kultury w archidiecezji poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu. W 1996 r. został konsultorem Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski i mianowany visiting professor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

17 maja 1997 roku Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Święcenia biskupie otrzymał z rąk abp. Juliusza Paetza 29 czerwca 1997 roku w Poznaniu. Za dewizę biskupią przyjął słowa: Scire Christum (Znać Chrystusa).

W związku z powstaniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 26 listopada 1998 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM, a 7 grudnia tegoż roku nominację na kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM.

W 2002 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

11 lipca 2012 r. papież Benedykt XVI mianował bp. Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim. Ingres do katedry w Łodzi odbył 8 września 2012 r. a paliusz metropolity odebrał już z rąk papieża Franciszka 29 czerwca 2013 r.

W strukturach Konferencji Episkopatu Polski abp Jędraszewski jest członkiem Rady Stałej KEP, Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży Komisji Wychowania Katolickiego, Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary oraz delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego. Ponadto jest członkiem Rady Programowej KAI.

Metropolita łódzki od października ubiegłego roku jest przewodniczącym Komisji Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) ds. katechezy, szkół i uniwersytetów i jej sekcji ds. uniwersytetów.

Podczas niedawnej wizyty ad limina Apostolorum w Watykanie abp Jędraszewski dostrzegł we Franciszku papieża, który wnosi wielki entuzjazm wiary. „Mając świadomość, że świat nie do końca nas zna, nie rozumie, musimy wychodzić naprzeciw niego nie tylko z podniesioną głową, ale z uśmiechem na twarzy i radością w sercu” – mówił po spotkaniach z papieżem. „Jeżeli już nie mamy innego słowa, by trafić do tych, których twarze są kamienne, a serca zimne, pozostaje uśmiech, poprzez który chcemy powiedzieć: »Bóg cię kocha«” – powiedział innym razem.

W Watykanie z uznaniem mówiono o inicjatywie abp. Jędraszewskiego z okazji Roku Wiary, jaką były "Dialogi w katedrze". Spotkały się one nie tylko z wielkim zainteresowaniem ludzi, ale i mediów. Co miesiąc (z wyjątkiem wakacji) arcybiskup odpowiadał w łódzkiej katedrze na pytania przysłane przez internautów i zadawane przez zebranych w świątyni wiernych. Początkowo cykl zaplanowany był na 10 spotkań, ale jest nadal kontynuowany.

Zdaniem abp. Jędraszewskiego ważne jest, aby o wierze mówić w miejscu, które jest dla każdego biskupa diecezjalnego miejscem najważniejszym - w jego katedrze. "Chodzi o to, żeby z jego katedry biskupiej popłynęły słowa o tym, co znaczy wierzyć, co znaczy spotykać się z problemami, jakie rodzi wiara, jak znaleźć właściwą odpowiedź na wyzwania, jakie napotyka dzisiaj człowiek wierzący" – uzasadniał metropolita łódzki.

Jego zdaniem, konieczne jest spojrzenie na nauczanie Kościoła poprzez konkretne problemy, z którymi katolicy spotykają się na co dzień. „Czasem dotykają ich osobiście, a czasem te pytania czy wręcz zarzuty pod adresem Kościoła spotykają u innych. Na te zarzuty trzeba umieć znaleźć sensowną, mądrą odpowiedź" – uważa abp Jędraszewski.

Podczas inauguracji nowego roku akademickiego metropolita łódzki wyraził też pogląd, iż mamy do czynienia z systematyczną i planowaną walką z Kościołem. Jego zdaniem, chrześcijaństwo jest dziś poddane atakom, gdyż chrześcijanie stanowią wyrzut sumienia dla społeczeństwa, podobnie jak to było w czasach cesarza Konstantyna.

Wielokrotnie w nauczaniu metropolity łódzkiego powraca temat wolności. „Dekalog jest wskazówką, jak z tej wolności korzystać. Jako człowiek wolny i rozumny, uznaję ten dar i Bogu za niego dziękuję. Taka postawa wobec Dekalogu to antypody wobec sloganu »Róbta co chceta«" - wskazuje abp Jędraszewski.

W zeszłym roku w liście pasterskim na Wielki Post zwracał uwagę, iż "jesteśmy poddawani ogromnej presji, której celem jest wyrzeczenie się Dekalogu i przykazań miłości Boga i bliźniego. Jej efektem jest społeczne przyzwolenie na aborcję, eutanazję, osłabienie małżeństwa i rodziny, rozwój ideologii gender. Są też politycy, którzy starają się w ten sposób zdobyć popularność”. Według abp. Jędraszewskiego, chrześcijańska odpowiedź na tę sytuację to "jednoznaczne »Nie!« wobec wszelkiej iluzji i kłamstwa" i "równie jednoznaczne »Tak!« w odniesieniu do Bożych przykazań".

Metropolita łódzki zabrał głos również w temacie gender, przywołując argumentację papieża Benedykta XVI zawartą w przemówieniu z 2012 r. do Kurii Rzymskiej. "Te słowa papieża pokazują, jak Kościół, idąc za nauczaniem Jezus Chrystusa, stara się odczytywać prawdę o człowieku i jej bronić, w porę i nie w porę, zdając sobie sprawę, że chodzi o fundamentalne sprawy związane z cywilizacją i kulturą, o najbardziej podstawowe rzeczy, tyczące człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże - podkreślał abp Jędraszewski.

Podczas spotkania ze środowiskami nauki, odniósł się też do listu pełnomocnik rządu ds. równego traktowania - min. Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, w którym wyjaśniała ona biskupowi na czym polega gender. "Nie potrafię docenić genialności pani profesor Środy, która twierdzi, że Jezus był pierwszym rzecznikiem gender" – tak skomentował wypowiedzi Magdaleny Środy na Wielkopolskim Kongresie Kobiet.

"Dowiedziałem się w jednym z programów telewizyjnych, iż jeden z profesorów poznańskich uważał, że nie mam prawa o czymś takim mówić w przestrzeni kościoła. To coś nowego, a jednocześnie można powiedzieć: »wraca stare«. Kiedy zaczynają już z zewnątrz mądrzy tego świata mówić, o czym mówić powinien w swoim kościele biskup" - podkreślał abp Jędraszewski.

Metropolita łódzki angażuje się również w działalność ekumeniczną i dialog międzyreligijny. Na październik zaprosił wszystkich chrześcijan do wspólnej modlitwy w 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej. "Wiemy - na szczęście - nie była to wojna religijna, nie wynikała z pobudek religijnych, ale prawdą jest, że w ogromnych, liczących miliony armiach, stanęli przeciwko sobie chrześcijanie a jeden z boleśniejszych epizodów tej wojny miał miejsce późną jesienią 1914 roku w okolicach Łodzi – przypominał, zachęcając do modlitwy o pokój „w naszej ojczyźnie, rodzinnej Europie, a przede wszystkim w naszych sercach”.

Do jego ulubionych lektur należą książki z dziedziny antropologii filozoficznej, historii, historii sztuki. Lubi też poezję i muzykę poważną a także spacery i oglądanie transmisji piłkarskich i tenisowych. Życiowa dewiza metropolity łódzkiego, to: słuchać innych.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama