Misja w mieście

Na mocy chrztu wszyscy wierni świeccy są aktywnym podmiotem ewangelizacji.

To nauczanie Soboru Watykańskiego II przypomina Ojciec Święty w przesłaniu do uczestników trwającego 7 i 8 marca w siedzibie Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego kongresu „Misja wiernych świeckich w mieście”, zorganizowanego przez diecezję rzymską.

Papież zwraca uwagę, że każdy członek Ludu Bożego jest zawsze uczniem i misjonarzem. Ze względu na tę wspólną przynależność do Kościoła i udział w jego misji nie można przeciwstawiać sobie parafii i stowarzyszeń kościelnych laikatu. „Te ostatnie w swej różnorodności i dynamice są bogactwem Kościoła, wychodząc ku różnym środowiskom i dziedzinom życia społecznego” – pisze Franciszek. Podkreśla jednak, że ważne jest, by nie traciły one kontaktu z duszpasterstwem diecezji i parafii. Unikną wtedy niebezpieczeństwa odczytywania Ewangelii jednostronnie i wykorzenienia się z Kościoła, który jest Matką.

Papież zaleca, by prowadząc „misję w mieście”, ze względu na kontakt ze złożonymi problemami politycznymi i społecznymi, korzystać często z Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Zachęca, by z jego pomocą zabiegać o włączanie ubogich w społeczeństwo, traktując troskę o nich jako religijny i duchowy priorytet.
 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg