Rosjanin zwierzchnikiem prawosławia na Białorusi

Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wyznaczył biskupa Pawła (Georgija Ponomariewa), dotychczasowego metropolitę Riazania (centralna Rosja), na urząd metropolity mińskiego i słuckiego.

Metropolita Paweł będzie także patriarszym egzarchą białoruskim, a więc zwierzchnikiem prawosławia na Białorusi.

Nowy metropolita Mińska jest Rosjaninem, urodził się w 1952 r. w Kazachstanie.  Po odbyciu służby wojskowej pracował jako mechanik samochodowy i ślusarz. W latach 70. ukończył Akademię Duchowną w Moskwie i rozpoczął pracę w Wydziale  Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Przez wiele lat pracował w misjach rosyjskiego prawosławia w Jerozolimie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz w Austrii. Zastąpił metropolitę Filareta (Kiriła Wachromiejewa), który niedawno skończył 78 lat i w związku z tym zrezygnował z urzędu, który sprawował przez 35 lat.

W wyniku zmian politycznych w Związku Sowieckim jesienią 1989 r. Kościół prawosławny na Białorusi otrzymał szeroką autonomię w ramach Patriarchatu Moskiewskiego, jako samodzielny egzarchat. W ostatnim czasie powstało 10 nowych eparchii (diecezji), wielokrotnie zwiększyła się liczba parafii, otwarto szereg nowych klasztorów i szkół duchownych. Egzarcha białoruski z urzędu jest stałym członkiem Świętego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, najważniejszego kolegialnego organu Patriarchatu Moskiewskiego. Spośród ponad 9.5 mln. mieszkańców Białorusi ponad 56 proc. jest wyznawcami prawosławia

Niezależne media białoruskie negatywnie komentują nominację metropolity Pawła, gdyż spodziewano się, że nowym metropolitą Mińska będzie Białorusin. Ta nominacja podkreśla zaś zależność białoruskiego prawosławia od Patriarchatu Moskiewskiego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama