Kapelani niezbędni

Pięciokrotnie wzrosła liczba kapelanów w rosyjskiej armii. Pracuje w nich 114 prawosławnych duchownych, skupionych w specjalnym ordynariacie polowym.

Przedstawiciele innych religii i wyznań w Rosji nie mają swoich duszpasterzy wojskowych.

Do czasów przewrotu bolszewickiego w listopadzie 1917 r. kapelani znajdowali się we wszystkich większych jednostkach armii carskiej. Wielu z nich zostało okrutnie zamordowanych w czasie rewolucji i wojny domowej. Powrócili do armii pod koniec lat 90.

W ocenie wiceministra obrony narodowej Federacji Rosyjskiej gen. armii Nikołaja Pankowa, odpowiadającego m.in. za pracę  wychowawczą w rosyjskiej armii, obecność kapelanów w armii korzystnie wpływa na morale żołnierzy. Łagodzi obyczaje i przyczynia się do likwidacji negatywnych zjawisk, m.in. „fali”, czyli brutalnego traktowania poborowych przez żołnierzy starszych roczników, co jest prawdziwą plagą rosyjskiej armii. 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama