Misja RV

Na niezmienną aktualność misji Radia Watykańskiego mimo zmieniających się warunków i sposobów jej pełnienia wskazał abp Zygmunt Zimowski podczas Mszy z okazji 75. rocznicy istnienia Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia odprawił ją w radiowej kaplicy.

Abp Zimowski dziękował pracownikom polskiej redakcji za wszelkie dobro i otwartość, jaką okazują bliźnim przekazując rzetelnie informacje watykańskie.

„W Księdze Kapłańskiej Starego Testamentu czytamy: «Jubileusz to będzie dla was rzecz święta». Słowa te skierował Bóg do Mojżesza na Górze Synaj. Przeżywacie Jubileusz 75-lecia pracy waszego radia – mówił w jubileuszowej homilii abp Zimowski. - W ciągu tych lat «Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów» uświęcał, pocieszał, umacniał i prowadził Was oraz tych wszystkich, wśród których i dla których pracowaliście. Byłoby wielkim błędem patrzeć na Jubileusz tylko ziemskimi oczami. Istotę Jubileuszu odsłaniają nam bowiem jedynie oczy wiary, to znaczy oczy oświecone przez Boże objawienie. Dlatego wołamy za św. Pawłem Apostołem: «Królowi wieków… niewidzialnemu, którego nie widzą oczy ziemskie, lecz tylko oczy nadprzyrodzonej wiary, cześć i chwała» (1 Tm 1, 17) za 75 lat Jego działania w tym miejscu. Jubileusz jest «rzeczą świętą», ponieważ Bóg obdarza szczególnymi łaskami tych, którzy go godnie obchodzą. Różne są Boże łaski, które otrzymujemy. Wśród nich specjalne miejsce zajmują «łaski jubileuszowe», to znaczy te łaski, jakie Bóg zastrzegł dla osób, rodzin i wspólnot, które będą «święcić» jubileusze Bożego działania w ich życiu”.

Abp Zimowski wyraził Bogu wdzięczność za pracę tak wielu osób w Sekcji Polskiej. „Niech będzie Bóg błogosławiony przez to co zdziałał w Was i przez Was dla innych, a także co jeszcze zdziała na przestrzeni kolejnych lat. Modlimy się za tych, którzy przeszli do wieczności. Pragnę przypomnieć słowa, jakie wypowiedział do Was Benedykt XVI podczas uroczystości 75-lecia powstania Radia Watykańskiego o aktualności Waszej pracy: «Ta misja pozostaje zawsze aktualna, choć z czasem ulegają zmianie warunki i sposoby jej wypełniania. Istotnie, Radio Watykańskie nie jest już dziś pojedynczym głosem, płynącym z jednego punktu, jak kiedyś z pierwszego nadajnika Marconiego. Obecnie jest to raczej chór głosów, brzmiący ponad czterdziestoma językami, zdolny prowadzić dialog z różnymi kulturami i religiami; chór głosów niesionych w eter przez fale elektromagnetyczne; głosów rozpowszechnianych systematycznie przez gęste ‘węzły i oczka’ owej sieci telematycznej, coraz szczelniej oplatającej planetę». Trzeba dziś podkreślić, że wśród tego chóru głosów od 75 lat wpisuje się nasz język polski. Pragnę wam, drodzy przyjaciele, serdecznie podziękować za 75 lat służby na rzecz Kościoła, za wszelkie dobro i otwartość, jaką okazujecie bliźnim przekazując rzetelnie informacje watykańskie”.

Z okazji jubileuszu do siedziby papieskiej rozgłośni licznie przybyli pracujący w Watykanie księża, siostry zakonne (m.in. schola im. Jana Pawła II dbająca o oprawę czwartkowych liturgii sprawowanych przy grobie Błogosławionego Papieża i transmitowanych przez Radio Watykańskie) oraz zaprzyjaźnieni z sekcją świeccy.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg