Konferencja o Kościele w służbie ludzi chorych i starych

- Stan duszpasterstwa osób starszych jest daleki od ideału - wskazuje abp Zygmunt Zimowski, kierujący Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych.

Stąd, jak zauważa, nieustanne wysiłki podejmowane przez Kościół w celu lepszego koordynowania pomocy ludziom chorym i zapewnienia im godnej opieki na całym świecie. Temu m.in. służy rozpoczęta dziś w Rzymie międzynarodowa konferencja, którą zorganizowała kierowana przez abp. Zimowskiego dykasteria. Jej temat brzmi: „Kościół w służbie osób chorych w podeszłym wieku. Opieka nad cierpiącymi na choroby neurodegeneracyjne”.

„Pogłębienie dialogu, wymiana wiedzy i doświadczeń, refleksja i modlitwa: oto cztery podstawowe punkty międzynarodowej konferencji – poinformował abp Zimowski. – W spotkaniu biorą udział wybitni eksperci i badacze chorób neurodegeneracyjnych z całego świata, którzy należą do różnych wyznań i religii, otwarci na wymianę wiedzy i doświadczeń, przynoszącą korzyść ludziom dotkniętym chorobami, które ogarnęły tak dużą liczbę osób na świecie. Temat tegorocznej konferencji odzwierciedla wezwanie Papieża Franciszka do większego zaangażowania się w pomoc osobom w podeszłym wieku, w obronę ich prawa do godnego życia i do aktywnego uczestnictwa we wspólnocie kościelnej i społeczności świeckiej. W czasie jednej z Mszy podkreślił on ostatnio, że naród, który nie szanuje ludzi starszych, nie ma przyszłości.

Stan duszpasterstwa osób starszych jest daleki od ideału. Ciągle zatem trzeba nowej ewangelizacji. Ważna jest również solidarność między młodymi a starszymi, rozumiana na wzór rodziny międzypokoleniowej, w której każdy czuje się jak w domu, gdzie panuje nie logika korzyści i posiadania, ale bezinteresowności i miłości. W duszpasterstwie osób starszych jest konieczne aktywne ich włączenie w misję i życie Kościoła.

Szacuje się, że na świecie żyje ok. 36 mln ludzi cierpiących na demencję starczą lub inne choroby neurodegeneracyjne, a liczba ta, częściowo z powodu tzw. „starzenia się” ludności na poziomie globalnym, do roku 2050 może wzrosnąć nawet trzykrotnie. Ponadto wszelkie podejmowane w szpitalach próby leczenia czy chociażby ulżenia w cierpieniu w związku z rozprzestrzenianiem się choroby Alzheimera i innych schorzeń neurodegeneracyjnych wydają się niewystarczające nawet tam, gdzie rządy przeznaczają na ten cel znaczne środki finansowe. Zdecydowanie lepsze wyniki uzyskuje się przez opiekę w domu. To stawia ogromne wyzwania także przed Kościołem, choćby na poziomie zaangażowania parafii” – powiedział przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych.

Kongres zakończy się w sobotę 23 listopada spotkaniem z Papieżem Franciszkiem. Wezmą w nim udział chorzy, ich rodziny i opiekunowie, a także pracownicy służby zdrowia, kapelani i wolontariusze.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg