Pojednanie priorytetem, a nie tematem ubocznym

Kościoły chrześcijańskie powinny dawać przykłady pojednania i współpracy - powiedział dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Ireneusz Lukas, podsumowując zakończoną w piątek konferencję "Pojednanie w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowe wyzwania".

Głównym tematem konferencji było polsko-ukraińskie pojednanie. Nawiązując do tej kwestii ewangelicki ks. Lukas podkreślił, że dla Kościołów chrześcijańskich pojednanie powinno być sprawą priorytetową, a nie tylko tematem ubocznym.

"Kościoły chrześcijańskie same powinny dawać przykład do pojednania, zachęcając jednocześnie do takiego działania swoich wiernych" - powiedział ks. Lukas. Dodał, że Kościoły powinny jeszcze bardziej angażować się w ten proces.

Ks. Stefan Batruch z Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, reprezentujący Kościół grekokatolicki, podkreślił, że "większość społeczeństwa polskiego jest pojednana z Ukraińcami".

"Spora część Polaków ma poczucie, że Ukraińcy są dla nich bliskimi partnerami i sąsiadami, z którymi warto i trzeba układać dobre stosunki. Są natomiast jeszcze osoby, które odczuwają jakiś niedosyt i oczekują na jakieś kolejne akty pojednania" - podkreślił. W jego ocenie, "Kościoły mogłyby być jeszcze bardziej aktywne i zaangażowane w ten proces" - dodał.

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz przypomniał, że zakończona w piątek konferencja była już 16. spotkaniem w ramach projektu "Pojednanie w Europie - zadania Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech", współorganizowanym przez PRE i niemiecki Kościół ewangelicki.

Jak podkreślił abp Jeremiasz, spotkania "przyczyniały się do poprawy i bliższego wzajemnego zrozumienia między tymi narodami i to nie tylko na płaszczyźnie kościelnej i duchowej, ale także politycznej, społecznej, kulturalnej i innych".

W jego ocenie tegoroczna konferencja było jednym z najważniejszych z dotychczasowych spotkań, ponieważ dotyczyło "trudnego pojednania i przebaczenia między Polakami a ich wschodnimi sąsiadami". Dodał, że dokonana refleksja historyczna w połączeniu z wymianą opinii na temat stanu stosunków obu narodów "może być jakimś małym krokiem, który przysłuży się pojednaniu polsko-ukraińskiemu".

Projekt "Pojednanie w Europie - zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech" został zainicjowany w 1995 r. przez Niemiecko-Polską Komisję Kontaktów między Polską Radą Ekumeniczną a Ewangelickim Kościołem Niemiec.

W projekcie tym uczestniczą przedstawiciele Kościołów: prawosławnego, katolickiego, greckokatolickiego i Kościołów ewangelickich z czterech krajów: Ukrainy, Białorusi, Niemiec i z Polski. Konferencje w ramach projektu odbywały się m.in. w Mińsku, Warszawie, Kijowie, Odessie i Kamieniu Śląskim.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg