h

Pierwsze spotkanie radców prawnych episkopatów Europy

Pierwsze spotkanie radców prawnych działających przy Radzie Konferencji Biskupich Europy (CCEE) odbyło się w Strasburgu. Wzięło w nim udział 30 osób reprezentujących 22 episkopaty Starego Kontynentu.

Organizatorom chodziło o pogłębienie wiedzy radców na temat działania instytucji europejskich, o zacieśnienie współpracy z funkcjonariuszami Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, oraz o podjęcie dyskusji na temat pilnych wyzwań legislacyjnych, mających wpływ na duchową, polityczną i społeczną przyszłość Europy.

W mieście, w którym powstają dokumenty tworzące kulturę prawną, podjęto m.in. kwestię konieczności poszanowania praw człowieka, przypominając, że bazują one na godności osoby ludzkiej. W roku, kiedy upamiętnia się 1700-lecie wydania edyktu mediolańskiego, szczególny akcent położono na konieczność poszanowania wolności religijnej. W tym kontekście mówiono m.in. o wolności wyznania, o prawie do sprzeciwu sumienia oraz do swobody wychowania zgodnego z przekonaniami religijnymi. Podkreślono, że religia zdobywa coraz większe znaczenie publiczne w życiu i sumieniach obywateli Europy.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg