Legionista Chrystusa na czele Gubernatoratu Watykanu

Papież Franciszek mianował 30 sierpnia ks. Fernando Vérgeza Alzagę LC sekretarzem generalnym Gubernatoratu Państwa Miasta Watykanu.

Dotychczas stał on na czele Dyrekcji Telekomunikacji Państwa Miasta Watykanu a obecnie zajmie miejsce bp. Giuseppe Sciacca, którego 24 bm. Ojciec Święty powołał na stanowisko zastępcy sekretarz Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Ks. F. Vérgez Alzaga urodził się 1 marca 1945 w Salamance. 25 grudnia 1965 złożył śluby wieczyste w Zgromadzeniu Legionistów Chrystusa (LC) i w nim 26 listopada 1969 przyjął święcenia kapłańskie. Uzyskał licencjaty z filozofii i teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz dyplom Szkoły Archiwistyki przy Tajnym Archiwum Watykańskim.

1 sierpnia 1972 rozpoczął pracę w Stolicy Apostolskiej – najpierw w Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, skąd w kwietniu 1984 przeszedł do Papieskiej Rady ds. Świeckich. W czerwcu 2004 został kierownikiem jednej z sekcji w Urzędzie Internetu Stolicy Apostolskiej, po czym 10 stycznia 2008 Benedykt XVI mianował go szefem Dyrekcji Telekomunikacji Watykanu – jednej z kilkunastu instytucji podlegających Gubernatoratowi.

Gubernatorat Państwa Miasta Watykanu powstał po podpisaniu 11 lutego 1929 Układów Laterańskich między Stolicą Apostolską a rządem włoskim w celu sprawnego zarządzania nowym tworem państwowym w sprawach administracyjnych, technicznych itp. Wchodzące w jego skład urzędy, wydziały i inne jednostki były stopniowo powoływane przez kolejnych papieży. Obecnie są to: 9 dyrekcji, m.in. księgowości, służb ogólnych, bezpieczeństwa i ochrony cywilnej, zdrowia i higieny, 8 urzędów centralnych, zajmujących się pielgrzymami i turystami, kontrolą wewnętrzną, Ogrodami Watykańskimi i wieloma innymi sprawami oraz kilka wydziałów i innych instytucji. Gubernatorat, na którego czele stoi obecnie kard. Giuseppe Bertello, ściśle współpracuje z Papieską Komisją ds. Państwa Miasta Watykańskiego, która jest władzą ustawodawczą tego państwa. Obecnie zatrudnia ok. 1,9 tys. osób.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| WATYKAN

Reklama

Reklama