Lux ex Silesia dla ks. prof. Wincentego Myszora

Ks. prof. Wincenty Myszor - wybitny patrolog i znawca tekstów gnostyckich, organizator Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - został laureatem tegorocznej nagrody Lux ex Silesia.

Wyróżnienie otrzymują osoby, które w swej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. Nazwisko tegorocznego laureata zostało ogłoszone tradycyjnie 17 sierpnia, w uroczystość św. Jacka, głównego patrona metropolii katowickiej, podczas mszy św. w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Ks. prof. Myszorowi przyznano nagrodę za ogromne zasługi naukowe i dydaktyczne oraz najwyższe kompetencje badawcze i teologiczne. Doceniono także wybitną specjalizację w trudnym i elitarnym obszarze wiedzy oraz wartości intelektualne i etyczne duchownego.

Laureat jest specjalistą w dziedzinie patrologii. Nauka ta - nazywana także nauką ojców Kościoła - obejmuje wiedzę o ich działalności i nauczaniu do VIII w. naszej ery. Ks. prof. Myszor ceniony jest za badania nad okresem wczesnego chrześcijaństwa - szczególnie za wiedzę dotyczącą tekstów gnostyckich oraz literatury koptyjskiej. W 2006 r. opublikował też polski przekład głośnej Ewangelii Judasza - w dwóch wersjach: z naukowym komentarzem i zgodnym z oryginałem podziałem, a także w nieco swobodniejszym tłumaczeniu.

Ks. prof. Wincenty Myszor urodził się w 1941 r. w Chełmie Śląskim. Swą karierę naukową rozpoczął w 1969 r. na wydziale teologicznym ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) jako asystent na wydziale patrologii. W 1983 r. uzyskał habilitację, a w 1990 r. tytuł profesora. Od powstania Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK w 1987 r., pracował w nim do 2001 r.

W ATK, a od 1999 r. w UKSW ks. prof. Myszor pełnił funkcję prodziekana, a potem dziekana swego wydziału, a także prorektora całej uczelni w latach 1993-95. Był też kierownikiem katedry historii Kościoła i starożytności oraz instytutu nauk historycznych i społecznych. Równolegle wykładał od 1972 r. patrologię w seminarium duchownym w Krakowie, a potem w Katowicach.

Jako wybitny patrolog oraz znawca tekstów gnostyckich ks. prof. Myszor należy do międzynarodowych stowarzyszeń patrologów, m.in. International Association of Byzantine Studies, a także do Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Jest autorem wielu publikacji, obecnie m.in. redaguje na Uniwersytecie Śląskim czasopismo Studia Antiquitatis Christianae.

W 1998 r. ks. abp Damian Zimoń zlecił mu przygotowanie i organizację wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku akademickim 2000/2001 ks. prof. Myszor pełnił funkcję dziekana-organizatora wydziału, a w latach 2001/2008 był jego pierwszym dziekanem - odgrywając kluczową rolę w organizacji struktur i systemu studiów.

Za swoją pracę naukową został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem zasługi. Od 2005 roku nosi godność Kapelana Jego Świątobliwości.

Lux ex Silesia (Światło ze Śląska) to doroczna nagroda ufundowana w 1994 r. przez ówczesnego metropolitę katowickiego arcybiskupa Damiana Zimonia. Otrzymują ją osoby, które w swej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę regionu.

Wśród dotychczasowych laureatów nagrody znaleźli się m.in. językoznawca Irena Bajerowa, wybitni kompozytorzy Henryk Mikołaj Górecki i Wojciech Kilar, lekarze Kornel Gibiński i Franciszek Kokot, ordynariusz diecezji opolskiej abp Alfons Nossol, wieloletni redaktor naczelny "Gościa Niedzielnego" ks. Stanisław Tkocz, dziennikarka Polskiego Radia Katowice Anna Sekudewicz, dyrektor Biblioteki Śląskiej Jan Malicki oraz Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk". 

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama