Jubileusz chrztu Rusi Kijowskiej

Papieski wysłannik o potrzebie umacniania wiary i jedności Kościoła.

Ukraińscy grekokatolicy przygotowują się do swych głównych obchodów 1025. rocznicy chrztu Rusi Kijowskiej. Zaczną się one jutro w Kijowie. Przy tej okazji poświęcony tam zostanie nowo wzniesiony greckokatolicki sobór katedralny Zmartwychwstania Pańskiego. Od 11 sierpnia w stolicy Ukrainy trwa doroczny synod, w którym biorą udział wszyscy ukraińscy biskupi tego obrządku, przybyli z różnych krajów świata. Poświęcono go nowej ewangelizacji.

Papieża Franciszka na dwudniowych kijowskich obchodach reprezentować będzie jego specjalny wysłannik, kard. Audrys Baczkis. Przed wyjazdem do Kijowa emerytowany arcybiskup wileński udzielił wywiadu dla biura prasowego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Zapytany o znaczenie wydarzenia sprzed 1025 lat zwrócił on uwagę, że sakrament chrztu nie jest tylko darem Boga dla poszczególnych osób, ale włącza nas w wielką rodzinę Bożą, którą jest Kościół. Litewski purpurat przypomniał, że powierzając mu misję wysłannika Ojciec Święty podkreślił potrzebę jedności wyznawców Kościoła katolickiego, należących do różnych obrządków. Papieski wysłannik zauważył, że obok świadectwa męczenników ukraińska Cerkiew greckokatolicka dała też w swoich dziejach wiele innych znaków, wśród których najcenniejszym jest jedność z Następcą św. Piotra.

Potwierdzeniem tego było zawarcie pod koniec XVI wieku, w 1596 r., przez hierarchów metropolii kijowskiej Unii Brzeskiej. Aktem tym uznano, że Biskup Rzymu jest gwarantem jedności Chrystusowego Kościoła. „Mimo kaprysów historii Ukraiński Kościół Greckokatolicki wytrwale zachował unię z Rzymem – powiedział kard. Baczkis. – Historia waszej Cerkwi jasno ukazuje światu, że jedność wyznawców Chrystusa, o którą modlił się On przed swoją męką, jest możliwa”. Nawiązując do ogłoszonego przez Benedykta XVI Roku Wiary, z którym zbiega się jubileusz chrztu Rusi, litewski purpurat podkreślił, że wiarę trzeba zachować w całej jej czystości i mocy. „Dlatego każdy z nas wezwany jest do podejmowania wysiłków, by lepiej poznawać prawdy wiary i w pełni nią żyć. Mamy słuchać Słowa Bożego, chwaląc Boga modlitwą liturgiczną i prywatną oraz wypełniając Chrystusowe przykazanie miłości bliźniego, o co apeluje Papież Franciszek” – dodał jego wysłannik na ukraińskie obchody.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama