Papież na 600-lecie chrztu Żmudzi

Wiem, że chrześcijanie Żmudzi w ciągu wieków dali bardzo piękne świadectwo wiary - napisał papież.

Żmudź – region obejmujący zachodnią część Litwy – obchodzi 600. rocznicę swego chrztu. Tamtejsza diecezja Telsze zorganizowała z tej okazji kongres eucharystyczny, który rozpocznie się jutro i potrwa do niedzieli 4 sierpnia. Obok rocznicy chrztu upamiętnia on również zbliżające się 600-lecie utworzonego w 1417 r. biskupstwa żmudzkiego, które pokrywało się w znacznej części z obecną diecezją Telsze. Na prośbę miejscowego biskupa Jonasa Boruty SJ, skierowaną już do Benedykta XVI, Papież Franciszek mianował swojego specjalnego wysłannika na te obchody. Został nim prymas Węgier, kard. Péter Erdő.

Ten litewski region, zwany „ostatnią ziemią pogan w Europie”, przyjął chrzest w 1413 r. – przypomina Ojciec Święty w liście do swojego wysłannika na obchody 600-lecia tego wydarzenia. „Wiem, że chrześcijanie Żmudzi w ciągu wieków, również w trudnych czasach reformacji czy okupacji sowieckiej, dali bardzo piękne świadectwo wiary, jak też wierności wobec Następcy Piotra” – pisze Franciszek do kard. Erdő. Podkreśla pasterską troskę biskupa Telszy o to, by jego diecezjanie, zważając na Boże dary przekazane im przez ojców, otrzymywali duchową pomoc do odnowy życia w Chrystusie. Papież wyraża nadzieję, że diecezjalny kongres eucharystyczny jako czas modlitwy, medytacji i adoracji Najświętszego Sakramentu da wszystkim wiernym nowe siły do zachowywania Bożych przykazań w codziennym życiu. Papieski wysłannik ma ich zachęcić, by modlitwą i świadectwem życia okazywali miłość do Chrystusa i Jego Ewangelii.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama