Watykański urząd członkiem Grupy Egmont

"Przystąpienie do tej globalnej sieci wzmocni nasze zdolności udziału w walce z przestępczością finansową" – mówi René Brülhart, szef Urzędu Informacji Finansowej.

Watykański Urząd Informacji Finansowej został przyjęty do tzw. Grupy Egmont. Jest to ogólnoświatowa nieformalna organizacja wywiadów finansowych, której celem jest wymiana informacji oraz współpraca w dziedzinie walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jak poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, decyzja ta stanowi kolejny krok, gdy chodzi o udział Watykanu w międzynarodowych działaniach na tym polu. Z kolei szef Urzędu Informacji Finansowej zaznaczył, że pełne członkostwo w Grupie Egmont jest wyrazem uznania dla dotychczasowych wysiłków Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. „Przystąpienie do tej globalnej sieci wzmocni nasze zdolności udziału w walce z przestępczością finansową” – dodał René Brülhart.

Grupa Egmont powstała w 1995 r., biorąc nazwę od pałacu w Brukseli, gdzie odbyło się założycielskie spotkanie. Gromadzi ona urzędy informacji finansowej z ponad 130 krajów. Decyzja o przyjęciu watykańskiego Urzędu Informacji Finansowej zapadła podczas posiedzenia organizacji w Sun City w RPA. Warto dodać, że dyrektor urzędu, Szwajcar René Brülhart, wcześniej sam był wicedyrektorem Grupy Egmont.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama