O przywództwie w życiu zakonnym

Kwestia przywództwa w życiu zakonnym znalazła się w centrum obrad Unii Przełożonych Generalnych męskich zakonów i zgromadzeń.

Trwające w Rzymie zebranie odbywa się w nowej atmosferze, nie tylko ze względu na wybór Papieża Franciszka, ale i zmiany, jakie zaszły we władzach Unii.

Zarówno ustępujący przewodniczący abp Rodríguez Carballo, jak i nowy o. Nicolás podkreślili konieczność większego zaangażowania życia konsekrowanego w odnowę duchową, a zarazem w dawanie bardziej wyrazistego świadectwa Ewangelii. Przypomnieli jednocześnie, że „już robi się wiele dobrych rzeczy, ale można by zrobić wiele więcej dzięki ściślejszej współpracy”. Jako platformę takiej wymiany doświadczeń wskazano m.in. prowadzenie przez zakony 19 rzymskich uczelni. Wskazano też, że większej współpracy w najbliższych latach wymagać będzie proces restrukturyzacji zgromadzeń zakonnych.

Na czele Unii Przełożonych Generalnych stoi obecnie o. Adolfo Nicolás, generał jezuitów. Zastąpił on w tej funkcji o. José Rodrigueza Carballo, byłego generała franciszkanów, który został sekretarzem watykańskiej dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Ta nominacja, jak stwierdził abp Rodriguez Carballo, może pomóc w zacieśnieniu współpracy między wspomnianą dykasterią a Unią, która jest ważnym elementem dialogu z życiem zakonnym.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama