Jak przekazywać wiarę?

Nauczanie religii przeszło w Hiszpanii na drugi lub na trzeci plan – uważają tamtejsi biskupi.

Aby przeciwdziałać temu zjawisku, opublikowali oni „Wskazania duszpasterskie dla koordynacji rodziny, parafii i szkoły w przekazywaniu wiary”. Dokument został przyjęty na wiosennej sesji plenarnej episkopatu.

„Kultura naszego czasu zdobyła i przyswoiła sobie ważne wartości, które humanizują wiele aspektów życia osobistego, wspólnotowego i społecznego” – czytamy w dokumencie hiszpańskich biskupów. Z drugiej strony obserwuje się jednak „kryzys w przekazie wartości ludzkich i odniesień specyficznie religijnych, a konkretnie w tym, co odnosi się do komunikacji i wychowania w wierze”. O powszechności tego zjawiska mówił już Benedykt XVI, które zwrócił uwagę na „pilną potrzebę wychowania” (hiszp. emergencia educativa), które postawiłoby „osobę ludzką w centrum formacji pełnej i integralnej”. W Hiszpanii „wysiłek, pamięć, ofiara, a przede wszystkim sens życia zostały wyeliminowane ze szkolnego wychowania” – podkreślają biskupi. W obszernym dokumencie analizują trudności i możliwości w przekazie wiary, wskazują na odpowiedzialnych za jej przekaz oraz na rolę rodziny, parafii i szkoły w tym procesie. Na zakończenie prezentują szereg praktycznych środków i sposobów dla skutecznej koordynacji przekazu wiary. „Wychowanie nowych pokoleń było zawsze zadaniem trudnym, ale wdzięcznym”, wymaga jednak „wspólnego wysiłku wszystkich podmiotów zaangażowanych w wychowanie w wierze, aby dostosować je do każdej diecezji, rozwinąć i przyjąć jako własne w każdej parafii, szkole i rodzinie” – czytamy w dokumencie.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg