Watykańskie przesłanie na temat autyzmu

Abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych, wzywa do solidarności z dziećmi dotkniętymi tym zaburzeniem rozwoju i ich rodzinami.

Napisał o tym w przesłaniu na VI Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu.  „Trzeba być otwartym na dzieci autystyczne w różnych dziedzinach działań społecznych, edukacyjnych, katechetycznych, liturgicznych odpowiednio do ich zdolności relacji – pisze watykański „minister zdrowia”. – Dla kogoś, kto otrzymał dar wiary, taka solidarność staje się pełną współczucia bliskością z cierpiącym na wzór Chrystusa, Miłosiernego Samarytanina”. Abp Zimowski zwraca też uwagę, że obchody Dnia Autyzmu zbiegają się z ósmą już rocznicą śmierci Jana Pawła II. Przypomina jego ogromną troskę o niepełnosprawnych.

Już pod koniec swego pontyfikatu, w styczniu 2004 r., Błogosławiony Papież pisał do uczestników międzynarodowego sympozjum o godności i prawach osób niepełnosprawnych umysłowo, zorganizowanego w Rzymie przez Kongregację Nauki Wiary: „Jakość życia wewnątrz danej wspólnoty mierzy się zaangażowaniem w opiekę nad najsłabszymi i najbardziej potrzebującymi oraz poszanowaniem ich ludzkiej godności. Prawa nie mogą być przywilejem tylko tych, którzy są zdrowi. Również osobie niepełnosprawnej trzeba ułatwiać udział, na ile jest dla niej możliwy, w życiu społeczeństwa. Musimy jej pomóc, by realizowała wszystkie swoje możliwości fizyczne, psychiczne i duchowe. Tylko wówczas, gdy uznaje się prawa najsłabszych, można powiedzieć, że dane społeczeństwo opiera się na prawie i sprawiedliwości” – pisał dziewięć lat temu Jan Paweł II. Szef watykańskiej dykasterii zdrowia w przesłaniu na VI Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu podkreśla też bliskość obecnego Papieża ubogim i cierpiącym. Przytacza jego słowa: „Musimy zachować w świecie żywe pragnienie Absolutu, nie pozwalając, aby dominowała jednowymiarowa wizja człowieka, według której sprowadza się on do tego, co produkuje i co konsumuje. Jest to jedna z najniebezpieczniejszych pułapek naszych czasów” – mówił przed dwoma tygodniami, 20 marca, Ojciec Święty Franciszek.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama