Od wiary do ewangelizacji

W dniach 18-20 kwietnia 2013 roku Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaprasza na Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne "FIDES ET ACTIO. OD WIARY DO EWANGELIZACJI".

Poświęcone będzie ono teologii wiary, a obejmie refleksję nad biblijnym rozumieniem wiary, jej systematyzacjom w historii teologii oraz wyzwaniom pastoralnym, które rodzi w czasach tzw. „słabego myślenia”.

Będzie to zatem okazja do pogłębionego spojrzenia na wiarę, która stanowi fundament chrześcijańskiej moralności (actio) i nie może zostać zawężona to jednowymiarowego ujęcia. Często bowiem redukowana do ideologii, sfery przeżyciowej lub czysto intelektualnej albo naturalnej religijności człowieka wiara przestawała być dynamiką spotkania wolności człowieka i łaski, stając się czysto ludzkim fenomenem.

Tym samym świadomie nawiązujemy do tytułu jednej z książek o. Wojciecha Giertycha OP (Fides et actio), Teologa Domu Papieskiego i również jednego z Prelegentów, aby zwrócić uwagę na imperatyw rozwijania i przekazywania daru wiary, który wprowadza na drogi nowej ewangelizacji.

Korzystając z doświadczenia zaproszonych gości z różnych części Europy (Hiszpanii, Słowacji, Włoch, Białorusi) oraz reprezentujących różne dziedziny teologii, podejmiemy pytanie o aktualny stan wiary, skuteczność dotychczasowych form ewangelizacji i niezbędne kierunki systematycznej refleksji nad wiarą w czasach ponowoczesnej konfiguracji kulturowej.

* * *

Sympozjum odbędzie się w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.

Wśród zaproszonych Prelegentów, którzy potwierdzili swoją obecność, znajdują się m.in.:
ks. prof. Romano PENNA (Rzym),
ks. prof. Manlio SODI (Rzym),
ks. prof. Jose VILLAR (Pampeluna),
ks. prof. Ramiro PELLITERO (Pampeluna)
ks. prof. Wojciech GIERTYCH (Watykan),
o. prof. Jacek SALIJ (Warszawa)
ks. prof. Krzysztof GÓŹDŹ (Lublin)

Wkrótce szczegółowy program na www.teologia.umk.pl

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama