Zmarł o. Antoni Jozafat Nowak

Zmarł o. Antoni Jozafat Nowak OFM, profesor zwyczajny i doktor habilitowany Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, antropolog i psycholog. Miał 78 lat.

W latach wojennych ojciec Jozafat jako kilkuletni łącznik wspomagał Armię Krajową działającą w jego rodzinnych Panewnikach. W roku 1952 wstąpił do franciszkańskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach. Święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bednorza przyjął w 1961 r.

W latach 1961-1964 studiował psychologię w KUL, w latach 1963-1964 psychiatrię w Akademii Medycznej w Lublinie. W 1968 obronił doktorat z psychologii. Po studiach w Salzburgu habilitował się w roku 1979 w KUL.

Był kierownikiem Katedry Psychologii Życia Wewnętrznego w Instytucie Teologii Duchowości KUL, oraz kuratorem Katedry Duchowości Akcji Katolickiej.

Ojciec Nowak wykładał antropologię, psychologię, teologię duchowości, medycynę pastoralną w KUL-u oraz w seminarium duchownym swej macierzystej prowincji zakonnej - Wyższym Seminarium Duchowne oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.

Był recenzentem i promotorem wielu prac i przewodów doktorskich i habilitacyjnych, recenzentem dorobku naukowego do profesury wielu polskich duchownych. Bierze aktywny udział w krajowych i zagranicznych sesjach naukowych.

O. Antoni Jozafat Nowak zmarł 23 marca w klasztorze franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama