Młodzi poznają Biblię

W całym kraju, dziś odbywa się pierwszy etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Do szkolnych zmagań przystępuje ok. 30 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Etap szkolny odbywa się w ponad 1300 placówkach. Za jego przeprowadzenie odpowiadają nauczyciele koordynujący Konkurs. Na pierwsze eliminacje składa się test, złożonyz 45 pytań z zakresu Księgi Rodzaju (Rozdz. 12-50.) oraz Listu Św. Pawła do Rzymian wraz z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem. Tekstem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2009). Na rozwiązanie testu, uczniowie mają45 minut. Uczestnicy mogą zdobyć maksymalnie 90 punktów, jednak już 50% tej liczby wystarczy, by trzy najlepsze osoby z każdej biorącej udział w Konkursie szkoły, przeszły do kolejnego etapu, tym razem na szczeblu diecezjalnym. Autorami pytań na każdym etapie Konkursu, są bibliści z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Tegoroczna edycja Konkursu, przebiega pod hasłem, „Od wiary Abrahama do wiary Kościoła”. Ojciec Święty Benedykt XVI, w liście apostolskim „Porta fidei” zachęcał wszystkich wiernych, aby w Roku Wiary, ponownie odkrywali i studiowali podstawowe treści wiary oraz głęboko je przeżywali w swoim codziennym życiu. Jak przekonuje ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, przewodniczący komisji konkursowej, „do wiary Abrahama odwołuje się sam św. Paweł, wskazując ją jako wzór dla chrześcijan (Rz 4). Studium cykli poszczególnych patriarchów (Rdz 12-50) w aspekcie ich wiary i w kontekście żywej wiary Apostoła Narodów, głoszonej z mocą wspólnocie chrześcijańskiej w stolicy Imperium Romanum (List do Rzymian) pozwoli uczestnikom na odkrywanie dynamizmu wiary, która staje się źródłem optymizmu i entuzjazmu chrześcijan wszystkich czasów”. 

Zdaniem organizatorów, stopień trudności pytań na etapie szkolnym nie jest najwyższy, a to dlatego, że głównym celem Konkursu jest zachęta młodych do dalszego czytania i poznawania Biblii. Przedstawiciele „Civitas Christiana” podkreślają, że w przygotowaniach i pielęgnowaniu dzieła biblijnego towarzyszą im słowa św. Augustyna, który stwierdził, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nie znajomością samego Chrystusa”.

Kolejnym etapem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, będą eliminacje diecezjalne, które zaplanowano na 16 kwietnia. Etap diecezjalny składać się będzie z części pisemnej i ustnej. Za jego przeprowadzenie odpowiadają specjalnie powołani koordynatorzy diecezjalni. W większości polskich diecezji, patronaty honorowe nad etapami diecezjalnymi objęli miejscowi księża arcybiskupi i biskupi, a finały te stają się rzeczywistym świętem Biblii.

W wielu miastach Polski, przed etapami diecezjalnymi odbywać się będą różnorodne spotkania o tematyce biblijnej. Organizowane będą warsztaty, konferencje i wspólne modlitwy, ukazujące wartość Ewangelii. Ich celem jest także budowanie wspólnoty między młodymi biblistami. Zapowiedzi tych wydarzeń, znajdziemy również na oficjalnej stronie Konkursu: www.okwb.pl.

Nagrodami w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, jest kilkanaście indeksów na różne kierunki studiów, m.in.: dziennikarstwo, filozofię, historię, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, historię sztuki czy teologię. Fundują je uczelnie katolickie i świeckie w całym kraju, wśród nich, KUL, UKSW, Uniwersytet  Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a od tego roku, także Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Ponadto, finaliści mają szansę wygrania wspaniałych pielgrzymek zagranicznych i innych, ciekawych upominków od sponsorów.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2013, w Niepokalanowie. Weźmie w nim udział ok. 150 uczestników, wyłonionych ze wszystkich diecezji w Polsce.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama