Nowy, dynamiczny przekład Psalmów

Księga Psalmów wydana w nowym, współczesnym tłumaczeniu została zaprezentowana w stołecznym Duszpasterstwie Środowisk Twórczych.

Jej edycja stanowi pierwszy krok zakrojonego na wielką skalę projektu, który ma objąć przekład całego Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu – zapowiedział szef Oficyny Wydawniczej VOCATIO, Piotr Wacławik.

Księga Psalmów w nowym tłumaczeniu została opublikowana zarówno w formie książki jak i audiobooku. Psalmy w wersji dźwiękowej czyta Andrzej Seweryn z pięknym podkładem muzycznym Rafała Gorączkowskiego.

Nowe tłumaczenie Księgi Psalmów jest elementem śmiałego projektu, realizowanego obecnie przez VOCATIO, który nosi nazwę Nowego Przekładu Dynamicznego Pisma Świętego. "Inicjatywa ta wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na tekst ksiąg świętych podany w sposób możliwie najbardziej zrozumiały dla dzisiejszych odbiorców” – wyjaśnił ks. prof. Waldemar Chrostowski z UKSW, będący redaktorem naczelnym wydawanej przez VOCATIO „Prymasowskiej Serii Biblijnej”. Dodał, że psalmy zostały przetłumaczone na współczesny polski język, uwzględniający słownictwo, jakim posługuje się każdy dzisiejszy Polak.

Ks. Chrostowski podkreślił, że jest to śmiała, chociaż godna poparcia próba, która pomoże dzisiejszym Polakom modlić się za pomocą psalmów. Psalmy – jego zdaniem – są najznakomitszą formą modlitwy, za pomocą której oddawał cześć Bogu zarówno starożytny i dzisiejszy Izrael, jak sam Jezus i apostołowie oraz Kościół od dwóch tysięcy lat.

Przypomniał, że Księga Psalmów ma już kilkadziesiąt przekładów na jeżyk polski, wśród których za najznakomitszy uznał przekład jezuity Jakuba Wujka. Zaznaczył, że pierwszego przekładu poetyckiego na polski dokonał Jan Kochanowski, dzięki czemu Psalmy znalazły trwałem miejsce w polskiej literaturze. Najnowszy ich poetycki przekład jest dziełem Czesława Miłosza. Biblista przypomniał, że najpełniej treść psalmów oddaje jednak język hebrajski, do którego dynamiki został dostosowany ich rytm, a każdy inny ich przekład przypominać może np. tłumaczenie „Pana Tadeusza” na portugalski czy koreański.

Niezależnie od tego – podkreślił kapłan – modlitwa za pomocą psalmów jest najlepszą formą modlitwy i jeśli ktoś pragnie poznać jej pełen smak, to sięgnąć powinien właśnie po psalmy.

Na dzisiejszym spotkaniu gościł Andrzej Seweryn, który w znakomity, pełen aktorskiej ekspresji sposób odczytał kilkanaście psalmów w nowym tłumaczeniu.

Księga Psalmów w „nowym przekładzie dynamicznym” w wersji książkowej jak i audio dostępna jest już w księgarniach.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama