Abp Michalik honorowym doktorem UKSW

Za "wybitne osiągnięcia, służbę prawdzie, bogactwo posługi pasterskiej, wkład w pojednanie między narodami"

Dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odebrał dziś abp Józef Michalik. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski został uhonorowany przez uczelnię za "wybitne osiągnięcia, służbę prawdzie, bogactwo posługi pasterskiej, wkład w pojednanie między narodami". Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński podkreślił, że w życiu uczelni dzisiejsza uroczystość to wydarzenie wielkiej rangi, a wybór kandydata podkreśla wartości, które uczelnia chce pielęgnować i rozwijać.

Dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. Piotr Tomasik odczytał uchwałę Senatu UKSW z dnia 25 października 2012. "Ksiądz Arcybiskup jest wzorem oddania Kościołowi, ofiarnego zaangażowania w posługę biskupią, sprawowaną z mocy Boga, oraz postawy dialogu z innymi narodami i Kościołami - czytamy w uchwale. Jako przewodniczący KEP i wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy oraz jako biskup "wykazuje postawę niezłomną w obronie wiary i praw ludzi wierzących, a zarazem otwartą na świat, który potrzebuje zbawienia".

- Jest zawsze bliski troskom wiernych, potwierdzając w praktyce, że człowiek jest drogą Kościoła - zaznaczył dziekan Wydziału Teologicznego.

Promotor i recenzent honorowego doktoratu, ks. prof. Roman Bartnicki w laudacji przedstawił sylwetkę abp. Michalika. Podkreślił, że był niezwykle otwarty na świeckich oraz niezwykle gorliwym ewangelizatorem, wielokrotnie zabierał głos w sprawach społecznych, narodowych, politycznych.

"Księdza Arcybiskupa cechuje duża wrażliwość ekumeniczna. Jako wiceprzewodniczący a następnie przewodniczący KEP przygotował i podpisał w 2005 Wspólne oświadczenie biskupów polskich i niemieckich wydane z okazji 40. rocznicy Listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. W tym samym roku, 19 czerwca, na zakończenie lll. Kongresu Eucharystycznego wraz z kard. Lubomyrem Huzarem, zwierzchnikiem Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, poprowadzili wspólną modltwę o pojednanie polsko-ukraińskie na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama