Papież o cierpieniu

Kiedykolwiek mogę okazać troskę duszpasterską o chorych, chętnie to czynię – pisze Ojciec Święty. – Pragnę, by oni sami umacniali się w zdrowiu, a ci, którzy się nimi opiekują, wierniej wypełniali swą misję

Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych Benedykt XVI mianował swoim specjalnym wysłannikiem na uroczyste obchody centralne Światowego Dnia Chorego. Odbędą się one w Altötting w Niemczech 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.

„Kiedykolwiek mogę okazać troskę duszpasterską o chorych, chętnie to czynię – pisze Ojciec Święty. – Pragnę, by oni sami umacniali się w zdrowiu, a ci, którzy się nimi opiekują, wierniej wypełniali swą misję”. Benedykt XVI wyjaśnia, że na swego wysłannika do bawarskiego sanktuarium maryjnego wybrał watykańskiego „ministra zdrowia”.

Właśnie pełniąc tę funkcję może on dobrze poinformować uczestników tamtejszych obchodów o miłości Papieża do chorych i jego stałej modlitwie za nich oraz tych, którzy sprawują nad nimi opiekę. W nawiązaniu do trwającego Roku Wiary, Benedykt XVI zleca abp. Zimowskiemu, by wszystkim biorącym udział w uroczystościach głosił Chrystusa, który jest światłem ewangelicznej prawdy i jedyną drogą zbawienia. Ma ich zachęcić do umacniania wiary i odpowiadania na przykazanie miłości, które dał nam Syn Boży.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama