Co znaczy wiara w Boga Ojca Wszechmogącego?

Wyjaśnieniu, co oznacza dziś dla nas wiara w Boga Ojca Wszechmogącego poświęcił Benedykt XVI swą katechezę podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Papież zwrócił uwagę, że współczesnemu człowiekowi, ze względu na kontekst kulturowy i społeczny nie łatwo dziś mówić o ojcostwie. Trudności te pomaga nam jednak przezwyciężyć objawienie biblijne mówiąc o Bogu, który ukazuje nam, co to znaczy być naprawdę „ojcem”. Jest On naszym Ojcem, ponieważ pobłogosławił nas i wybrał przed założeniem świata, uczynił nas naprawdę swoimi dziećmi w Jezusie.

Przeczytaj pełny tekst papieskiej katechezy

TŁUMACZENIE:

„Wiara daje nam tę pewność, która staje się bezpieczną skałą w budowaniu naszego życia: możemy stawić czoła wszystkim chwilom trudności i zagrożenia, doświadczenia ciemności kryzysu i czasu bólu, wspierani ufnością, że Bóg nigdy nie zostawi nas samymi, że zawsze jest blisko, aby nas zbawić i doprowadzić do życia wiecznego”.

Papież dodał, że w pełni życzliwe oblicze Ojca, który jest w niebie ukazuje się nam w Panu Jezusie, zaś wiara w Boga Ojca domaga się wiary w Syna, pod działaniem Ducha, uznając w zbawczym Krzyżu definitywne objawienie się miłości Boga. Ojcostwo Boga jest nieskończoną miłością, tkliwością pochylającą się nad nami, słabymi dziećmi, potrzebującymi wszystkiego - podkreślił Ojciec Święty.

TŁUMACZENIE:

„To właśnie nasza małość, słaba natura ludzka, nasza kruchość staje się wołaniem o miłosierdzie Pana, aby okazał swoją wielkość i tkliwość Ojca, pomagając nam, przebaczając i zbawiając”.

Benedykt XVI zauważył, że drogi i myśli Boga są inne od naszych i także Jego wszechmoc jest inna: nie wyraża się jako automatyczna czy arbitralna siła, lecz naznaczona jest miłującą, ojcowską wolnością. Wyraża się ona w miłości, miłosierdziu, przebaczeniu, w nieustannym wezwaniu do nawrócenia serca, w postawie jedynie pozornej słabości, na którą składa się cierpliwość, łagodność i miłość.

TŁUMACZENIE:

„Tylko ten, kto jest prawdziwie potężny, może znieść zło i okazać się litościwym. Tylko ten, kto jest prawdziwie potężny może w pełni realizować moc miłości. A Bóg, do którego należą wszystkie rzeczy, gdyż wszystko przez Niego zostało stworzone, objawia swoją moc, kochając wszystko i wszystkich, cierpliwie oczekując nawrócenia nas ludzi, których pragnie mieć za dzieci”.

Na zakończenie Ojciec Święty dodał, że kiedy mówimy: „Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego” wyrażamy naszą wiarę w moc miłości Boga, który pokonuje nienawiść, zło i grzech w swoim Synu, który umarł i zmartwychwstał i otwiera nas na życie wieczne, życie dzieci, które chcą być na zawsze w „Domu Ojca”.

„Rok Wiary jest szczególną okazją, by uświadomić sobie, że Bóg jest naszym Ojcem” - powiedział Benedykt XVI pozdrawiając Polaków.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama