Holokaust zmusił chrześcijan do przemysleń

Zniszczenie, jakim było Szoah, zmusiło chrześcijan do głębokich przemyśleń- pisze dziennik "L'Osservatore Romano" w związku z obchodzonym w niedzielę Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Według watykańskiej gazety "mistrzem pamięci" był Jan Paweł II.

W artykule "Obowiązek pamięci", zamieszczonym w niedzielnym wydaniu, podkreśla się, że wobec Zagłady Żydów jedynie biblijne napomnienie, rozbrzmiewające przez wszystkie wieki i we wszystkich pokoleniach Izraela: "pamiętaj" pozwala "nie poddać się w obliczu otchłani okrucieństwa".

Holokaust był - stwierdza dziennik - "zniszczeniem, realizowanym przez niezwykle skuteczną machinę biurokratyczną narodowego socjalizmu i objęło całą Europę; usunęło z powierzchni ziemi całe miasteczka, tradycje, kulturę, siejąc w powietrzu odór palonych ciał".

Watykańska gazeta stawia tezę, że być może wciąż za mało mówi się o Holokauście. Jak pisze: "Choć tak wiele przeprowadzono badań, a potem napisano - a wszystko to jest słuszne i konieczne - aby zweryfikować niebudzącą wątpliwości rzeczywistość historyczną, to być może jeszcze zbyt mało zapisano w konkretnym życiu tych, którzy ze względu na więzy krwi i ród nie należą do narodu żydowskiego".

W ocenie "L'Osservatore Romano" pamięć musi być zawsze żywym, wciąż bijącym źródłem, "potrafiącym wskazać nowe drogi poznania i braterstwa".

Zdaniem autorki artykułu wymóg pamięci domaga się nowej postawy. Pozwala ona odkryć, że "człowiek, wolny w swoim wyznawaniu wiary, może przeżywać swoje życie w sposób przejrzysty, bez lęku, że zostanie wyeliminowany, ponieważ uznany za innego w imię jakiejś ideologii".

Takiej postawy chrześcijańskiej pamięci, ocenia watykańska gazeta, uczył błogosławiony Jan Paweł II, który obejmował spojrzeniem teraźniejszość i przyszłość.

"Dziś Kościół katolicki i naród żydowski doświadczają zbliżenia i zrozumienia, jakie kilkadziesiąt lat temu były nie do pomyślenia"- przypomina dziennik Stolicy Apostolskiej.

W innym artykule na jego łamach znana włoska historyk, działaczka społeczności żydowskiej w Rzymie Anna Foa postuluje, by Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście, ogłoszony w rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz, zachęcał do pogłębionych badań historycznych nad Zagładą i dyskusji nad występującymi w Europie przypadkami antysemityzmu i negacjonizmu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama