Tydzień Modlitw o jedność Chrześcijan

Pod hasłem "Czego Bóg od nas oczekuje?" inspirowanym tekstem z Księgi Proroka Micheasza (6,8) rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia).

W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań będą odwiedzać świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlić o pełną i widzialną jedność chrześcijan.

Materiały na tegoroczny Tydzień Ekumeniczny przygotowali chrześcijanie z Indii. Zwracają w nich uwagę m.in. na ogromną niesprawiedliwość społeczną w tym kraju. 80 proc. indyjskich chrześcijan stanowią dalici - co w języku hindi oznacza „uciśnieni”. Pomimo znacznego postępu dialogu w XX w. Kościoły w Indiach wciąż pozostają podzielone. Źródłem podziałów są różnice doktrynalne przejęte od Kościołów europejskich prowadzących na tych terenach działalność misyjną. Wewnętrznym podziałom Kościołów indyjskich sprzyja także system kastowy, który stanowi wielkie wyzwanie dla jedności chrześcijan w Indiach i dla moralnego świadectwa Kościoła jako jednego ciała Chrystusa.

Oto plan obchodów w niektórych miejscach w Polsce:

Warszawa

- 20 stycznia o godz. 18.00 w katedrze pw. św. Floriana i św. Michała Archanioła na Pradze centralne nabożeństwo z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podczas Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem abp. Henryka Hosera kazanie wygłosi prawosławny abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Na Śląsku i w Zagłębiu

18 stycznia, Sosnowiec - nabożeństwo w kościele rzymskokatolickim św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu.

20 stycznia, Gliwice – nabożeństwo w kościele rzymskokatolickim pw. św. Michała Archanioła

20 stycznia, Gliwice - nabożeństwo ewangelicko-augsburskim kościele Zbawiciela.

20 stycznia, Bielsko-Biała - centralne nabożeństwo ekumeniczne w luterańskim kościele Zbawiciela. Kazanie wygłosi bp Tadeusz Rakoczy.

23 stycznia, Katowice - w kościele Chrześcijan Baptystów podczas nabożeństwa kazanie wygłosi ks. Andrzej Malicki, pastor parafii ewangelicko-metodystycznej w Katowicach.

23 stycznia, Katowice - nabożeństwo w archikatedrze rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla. Kazanie głosić będzie bp Paweł Anweiler, przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Ekumeniczne nabożeństwa odbęda się także m.in.: w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, gdzie kazanie wygłosi bp Tadeusz Szurman, zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego; w katowickiej parafii rzymskokatolickiej księży oblatów, gdzie kazanie wygłosi pastor Ireneusz Górczyński z Kościoła Chrześcijan Baptystów, w polskokatolickim kościele św. Anny w Bielsku-Białej, gdzie kazanie wygłosi luteranin – ks. Jan Gross, honorowy przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

Kraków

- 20 stycznia w cerkwi prawosławnej liturgia święta i nabożeństwo z udziałem innych Kościołów.

- 20 stycznia w kościele sióstr norbertanek odprawione zostanie nabożeństwo z udziałem przedstawicieli Kościoła prawosławnego. W poniedziałek 17 stycznia w krakowskich kościołach odbędą się nabożeństwa z udziałem przedstawicieli Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, Kościoła Ewangeliczno–Metodystycznego i Kościoła Polskokatolickiego.

W kolejnych dniach wierni będą mogli uczestniczyć w nabożeństwach w kościele ewangelicko–augsburskim św. Marcina, a także kościele starokatolickim mariawitów.

- 27 stycznia (godz. 17.00) - w bazylice oo. dominikanów ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego, któremu przewodniczyć będzie kard. Stanisław Dziwisz.

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Krakowie zaplanowano także wydarzenia towarzyszące m. in. projekcje filmów.

Szczegółowy plan nabożeństw można znaleźć na stronie: www.upjp2.edu.pl.

Płock

- 18 stycznia o godz. 18.00 - eucharystią na rozpoczęcie Tygodnia Ekumenicznego w kościele św. Jana Chrzciciela, z udziałem przedstawicieli wszystkich płockich Kościołów chrześcijańskich. Przewodniczyć będzie biskup płocki Piotr Libera, homilię wygłosi bp Ludwik Jabłoński, biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Po Mszy św. na agapę w refektarzu WSD zaprosi Rektorat WSD i Klub Inteligencji Katolickiej.

- 19 stycznia - nabożeństwo ewangelickie w parafii ewangelickiej pod przewodnictwem ks. Mateusza Łaciaka z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, z kazaniem ks. Gabriela Grabarczyka, proboszcza parafii mariawickiej w Pepłowie.

- 20 stycznia -  nabożeństwo Słowa Bożego w kaplicy św. Stanisława Kostki w seminarium, przygotowane na przez chrześcijan Indii. Przewodniczyć będzie ojciec duchowny w seminarium ks. Jarosław Kwiatkowski, homilię wygłosi ks. Mateusz Łaciak, wikariusz parafii ewangelickiej w Płocku.

- 21 stycznia - Eucharystia Pamięci o Zmarłych Ludziach Ekumenii.

- 22 stycznia - Eucharystia w sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

- 23 stycznia - w cerkwi prawosławnej odbędzie się Wieczernia - Nieszpory Prawosławne.

- 24 stycznia - Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” zaprasza na „Taizé w Płocku” - wieczór przygotowany przez uczestników 35. Europejskiego Spotkania Młodych w Rzymie.

- 25 stycznia - o godz. 17.00 Eucharystia w katedrze Kościoła Starokatolickiego Mariawitów Eucharystia. Przewodniczyć będzie bp Ludwik Jabłoński, biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, homilię wygłosi biskup płocki Piotr Libera. Po Mszy św. odbędzie się agapa przygotowana przez parafię mariawicką.

Diecezja włocławska

Msze św. o jedność chrześcijan: 19 stycznia w  Ciechocinku, 21 stycznia w parafii św. Bartłomieja w Koninie, 22 stycznia w parafii św. Barbary w Turku, 23 stycznia w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Kole, 24 stycznia w parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli,  25 stycznia w katedrze we Włocławku.

Nabożeństwa ekumeniczne w parafiach ewangelicko-augsburskich: 13 stycznia w Koninie, 20 stycznia we Włocławku

Nabożeństwo ekumeniczne w parafii ewangelicko-reformowanej w Żychlinie 18 stycznia.

Częstochowa

19 stycznia - ekumeniczne spotkanie z kolędą w kościele ewangelicko-augsburskim.

20 stycznia o godz. 17 - nabożeństwo w świątyni prawosławnej pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej.

25 stycznia Msza św. o jedność chrześcijan o godz. 18 w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi (Al. Najświętszej Maryi Panny 56).
 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama