Grupa sióstr, byłych anglikanek przystąpiła do Kościoła katolickiego

Podczas Mszy św., sprawowanej 1 stycznie w Oksfordzie, 11 zakonnic z anglikańskiej wspólnoty Świętej Maryi Panny przystąpiło oficjalnie do Kościoła katolickiego.

Włączono je do ordynariatu personalnego Matki Bożej z Walsingham, utworzonego 15 stycznia 2011 dla byłych anglikanów z obszaru Anglii i Walii.

Siostry stanowić będą obecnie nową wspólnotę, która będzie nadal żyła zgodnie ze swymi dotychczasowymi tradycjami, ale przyjmą oficjalnie regułę św. Benedykta – stwierdza komunikat, ogłoszony 2 stycznia przez ordynariat. Wyjaśnia następnie, że ich strój zakonny zostanie nieco zmieniony: będzie odtąd czarny, a zakonnice nosić będą welony benedyktynek. Dołączy do nich s. Carolyne Joseph, która jest już członkinią Wspólnoty Matki Bożej z Walsingham i wstąpiła do ordynariatu wkrótce po jego utworzeniu.

Po przyjęciu do ordynariatu 11 sióstr stanowić będą publiczne stowarzyszenie wiernych pod nazwą Siostry Najświętszej Maryi Panny. Odbędzie się to zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, a także z konstytucją apostolską Benedykta XVI „Anglicanorum Coetibus” z 4 listopada 2009. Dokument ten powoływał do życia wspomniane ordynariaty personalne dla byłych anglikanów, którzy chcieli przejść do Kościoła katolickiego, zachowując przy tym własne tradycje i dziedzictwo teologiczne, liturgiczne i inne.

„Cieszymy się, że mamy obecnie wśród nas wspólnotę sióstr” – oświadczył rzecznik ordynariatu. Zaznaczył przy tym, że przyjmując w dalszym ciągu wiernych anglikańskich do pełnej komunii z Kościołem katolickim, „ustanawiamy szczególne życie świadectwa Ewangelii Jezusa Chrystusa” i „cenne będzie modlitewne wsparcie ze strony sióstr”. Zdaniem rzecznika, ich bogate dziedzictwo liturgiczne i muzyczne stanowi „pozytywny wkład do szerszej odnowy liturgicznej, którą przeżywamy w Kościele katolickim”.

W ordynariacie MB z Walsingham są już trzy siostry ze Stowarzyszenia św. Małgorzaty z Walsingham i członek Wspólnoty Zmartwychwstania – były biskup anglikański Robert Mercer. Po konsultacjach z Kościołem Anglii (anglikańskim) postanowiono, że nowe członkinie ordynariatu, które dotychczas mieszkały w klasztorze w Wantage w hrabstwie Oxfordshire, opuszczą go i przez pewien czas przebywać będą razem z istniejącą już wspólnotą katolicką. Później poszukają sobie nowej siedziby.

Wśród wspomnianych 11 sióstr jest była kapłanka anglikańska, która także zdecydowała się przejść do Kościoła katolickiego. Ci członkowie i członkinie anglikańscy z Wantage, którzy pozostali w swym Kościele, wyrazili w oficjalnym oświadczeniu podziw i szacunek dla tych sióstr, które podjęły taką decyzję.

Obecnie na świecie istnieją 3 ordynariaty personalne dla tych byłych anglikanów i członków Kościoła Episkopalnego w USA, którzy postanowili wejść w stałą komunię z Kościołem katolickim. Jako pierwszy powstał 15 stycznia 2011 ordynariat pw. Matki Bożej z Walsingham, obejmujący wiernych z Anglii i Walii. 1 stycznia 2012 utworzono ordynariat pw. Katedry św. Patryka dla wiernych ze Stanów Zjednoczonych (formalnie z Ameryki Północnej) i 15 czerwca tegoż roku założono ordynariat pw. Matki Bożej Krzyża Południa dla Australii. Każdorazowo te jednostki terytorialne powołuje do życia Kongregacja Nauki Wiary, a ich przełożonych mianuje papież.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama