Wiara karmi się odkryciem Boga

Zadaniem chrześcijan jest dostrzeżenie i świadczenie o obecności Boga w świecie – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

W swej katechezie Ojciec Święty przypomniał poszczególne etapy objawiania się Boga w ludzkiej historii, która jest czasem tej obecności, która nadaje jej pełne znaczenie i otwiera ją na pewną nadzieję. W auli Pawła VI, gdzie umieszczono już szopkę Bożonarodzeniową, według informacji Prefektury Domu Papieskiego zgromadziło się około 4 tys. wiernych. Benedykt XVI zaznaczył, że w Jezusie z Nazaretu Bóg ukazuje swoje oblicze i pragnie decyzji człowieka, aby Go rozpoznał i poszedł za Nim. „Objawianie się Boga w dziejach, by wejść w relację dialogu miłości z człowiekiem, nadaje nowy sens całej ludzkiej drodze. Historia nie jest zwyczajnym następowaniem wieków jeden po drugim, lat czy dni, ale jest czasem pewnej obecności, która nadaje jej pełne znaczenie i otwiera ją na pewną nadzieję” – stwierdził papież. Wskazał, że etapy tego objawienia Boga możemy prześledzić w Piśmie Świętym i zachęcił do częstszego jego rozważania.

Ojciec Święty przypomniał poszczególne etapy historii zbawienia, ukazującej interwencje Boga w dziejach narodu wybranego. Zaznaczył, że wiara karmi się odkryciem i pamięcią Boga, który jest zawsze wierny, który kieruje historią i stanowi trwały i pewny fundament, na którym można budować swe życie. Podkreślił, że Bóg objawia siebie nie tylko w zapoczątkowującym wszystko akcie stworzenia, ale wkraczając w nasze dzieje, w historię małego narodu, który nie był ani najliczniejszy, ani też najpotężniejszy. „To objawienie Boga znajduje swą kulminację w Jezusie Chrystusie” – stwierdził Benedykt XVI. Dodał, że jest to jeden plan zbawienia skierowany do całej ludzkości, stopniowo objawiany i realizowany przez Bożą moc, który ma podstawowe znaczenie dla drogi wiary.

Nawiązując do przeżywanego obecnie Adwentu papież zachęcił do ponownego przebycia drogi tej obecności i pamiętania, że Bóg nie usunął się ze świata, lecz na różne sposoby wychodzi nam na spotkanie. Wskazał na potrzebę uczenia się i rozpoznawania tych sposobów, aby „dostrzegać i świadczyć o tej obecności w świecie często powierzchownym i rozproszonym, aby w naszym życiu zajaśniało światło, które oświeciło grotę w Betlejem”.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| BENEDYKT XVI

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg